Ето какви промени влизат в сила за учениците през новата учебна година

ученици-първокласници

До 5-и клас не се повтаря, външното оценяване вкарва в математическа гимназия

Децата до 5-и клас няма да повтарят, дори да не са се справили с учебния материал. Вместо това за тези, които не са усвоили минимума знания, ще се организират различни летни форми на наваксване. Тази допълнителна подготовка ще е задължителна, ще обхваща предимно ученици, чийто майчин език не е български, както и деца на бежанци.

След 5-и клас обаче при оценка слаб (2) ученикът ще повтаря. Най-малките няма да получават оценки по ш

естобалната система. В 1- клас оценяването е с качествени оценки и приключва с една обобщена, напомниха от МОН разпоредбите, които влизат в сила този септември според приетия нов Закон за училищното и предучилищното образование.

Четвъртокласниците ще завършват с национално външно оценяване по 4 предмета

ученици

Представянето им на популярната като миниматура по математика е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки. Нов учебен план т.г. влиза в сила само в 1-и и 5-и клас. Всеки директор ще утвърди годишно тематично разпределение, но ще се учи по старите учебници. Нов ще има единствено по история и цивилизации за петокласниците.

Класно се прави по български, математика и чужд език, поне 2 текущи оценки по другите пред

мети

Броят на текущите оценки ще зависи от броя на часовете по съответния предмет, гласи новият учебен план за 5-и клас, който влиза в сила от този септември. Поетапно от догодина ще се подготвят плановете и за останалите класове. Например ако предметът се изучава 2 часа седмично, ученикът не може да има по-малко от 2 текущи оценки по този предмет през срока, гласят новите правила.

Оценки по шестобалната почват да се пишат от 4-и клас

Учениците от прогимназията и гимназията задължително ще правят класни работи по български език и литература, по математика и по чужд език. Въпросът с контролните и останалите форми на изпитване за поставяне на текущите оценки не се регламентира нормативно. От тази учебна година влиза обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа.

Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс

Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите според възрастта и подготовката на децата. Дават дипломата за средно до 22 юни МОН “закова” отсега датите на матурите за догодина – държавните изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г. Заедно с това 22 юни бе определен за краен срок всяко училище да раздаде дипломите. Така абитуриентите няма да изпуснат важни срокове за кандидатстване в университети в чужбина, каквито опасения имаха родители при първоначално анонсираното изместване на матурите.

Първолаците ще излизат в лятна ваканция както и досега – от 1 юни. До 31 май ще се учи до 4-и клас включително.

Въвежда се нов дневник за подкрепа на личностното развитие. Всеки учител пък вече ще има професионално портфолио, което ще отразява неговата квалификация и лични постижения, както и тези на учениците му.

Точки, не оценки на матурите за седмокласниците

В 7-и клас обучението завършва с 3 национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Според новия просветен закон началното образование приключва именно след 7-и, не след 8-и клас, но догодина успоредно дипломите си трябва да вземат и заварено положение осмокласници.

Основната промяна, развълнувала родители и деца, е че оценяването от изпитите, с които се кандидатства в гимназия, вече ще е с точки. Със съответния брой набрани точки всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия – профилирана или професионална. Сега с двойка просто нямаше как да се кандидатства.

Педагогическият съвет на всяко училище ще избира и двата учебни предмета, които ще са балообразуващи за учениците, завършващи 7-и клас.

Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, за да се образува балът на седмокласниците. Те ще получат дипломите си най-късно до 15 юни 2017 г.

Друга промяна за учениците, които тази есен ще са в 7-и клас, е необходимостта да вземат в една година повече материал по история, география и биология заради законодателната промяна образователната степен да се получава след седми, а не след осми клас.

Източник: 24chasa.bg