Инвитро процедурите вече ще се водят на отчет

бременност, секцио, цезатово сечение

Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ) ще води отчет за извършените от лечебните заведения дейности по асистирана репродукция за предходната година. Това се предлага с проект за промени в Наредба №28 за дейностите по асистирана репродукция, публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването, пише Investor.bg.

Агенцията ще трябва да предоставя публично информацията за дейността на лечебните заведения за извършените процедури.

Целта е да се осигури по-изчерпателна и точна информация по отношение на броя живородени и доносени деца, която е необходима за оценка на резултатите и ефективността от прилагане на методите на асистирана репродукция, посочва се в мотивите на министерството.

Предлага се и оптимизиране на сроковете на валидност на резултатите от микробиологични изследвания и изследвания за трансмисивни инфекции, извършвани преди процедурата по партньорско даряване. Дарители на яйцеклетки вече могат да бъдат и хората на 35-годишна възраст, а не само тези до 34 години, както е сега. Промяната цели да увеличи броя на потенциалните желаещи да бъдат донори, без това да крие съществени рискове за донорите и за потомството. Прецизирани са условията при вземане на яйцеклетки от донор, съгласно които донорът може да дарява до шест пъти.

В резултат от приемането на въведените промени се очаква оптимизиране на дейностите, приложими в областта на асистирана репродукция и гарантиране на необходимото ниво на качество и безопасност на процедурите.

Броят на осъществените процедури, финансирани от Фонд “Асистирана репродукция” през 2015 г., е 3 232. Броят на стартираните процедури за първото тримесечие на тази година е 750. От началото на годината до края на март са изплатени 746 от тях за 2,6 милиона лева, като се очаква финансирането и на останалите четири.

През първото тримесечие на 2016 г. са приети 1 083 заявления за финансиране.

През тази година бюджетът на Фонд “Асистирана репродукция” е 14 млн. лева, което е с 2 млн. лв. повече от миналогодишния.

Comments are closed.