Кога проговаря детето и как да стимулираме говорните му умения

Списание РОДИТЕЛ, roditel.bg

Развитието на говора на малкото дете е едно от най-важните постижения и е показател за нормалното психическо развитие.


През първите 3 месеца в резултат на емоционалната връзка и общуване между детето, майката и останалите хора от обкръжението му, се появяват първите звукове, които преминават в гукане, което понякога продължава по-дълго време ако детето се чувства добре, спокойно и е предразположено.

  • От 3-ия до 6-ия месец постепенно започва да се чува произнасяне на звукосъчетания, които съдържат съгласни – ма-ма, та-та, ба-ба, тя-тя и т.-н.

 

  • През 8-ия и 9-ия месец детето започва да подражава и да разбира по-добре речта и говора на обкръжението му. То започва да се опитва да повтаря, да възпроизвежда, да произнася техни думи. Важни са опитите на детето, защото в крайна сметка то не може веднага да изговори правилно, точно и ясно цели думи.

 

  • От 9-ия до 12-ия месец се забелязва произнасянето на първите осмислени от детето думи – те са около 5 до 10 думи.

 

  • До 1г. и 6 месеца малкото човече разбира по-голямата част от нещата, които му говорят близките, но самото то говори малко. То изразява своите желания с една дума, която има смисъла на цяло изречение, например: „вода”, означава – „искам вода”, „дай ми вода”, викът „мамо” означава – „мамо, ела”, „къде е мама” и др.

 

  • От 1г. и 6 месеца до 2 години започва истинското проговаряне на детето, защото започва да свързва първоначално две, а след това и повече думи в изречение. Произношението все още куца, детето не произнася – гълта някои срички от думата или пък някои звукове го затрудняват.

 

  • През 3-та година бързо се увеличава броя на думите, които употребява детето, речникът му става все по-богат. В края на 2-та година детето използва около 300-400 думи, а в края на 3-та приблизително около 1500-1600 думи. Това е доста значителен скок в развитието на речта на детето.

Ролята на родителя

Важно е да се знае от родителите, че тяхното дете им подражава, то разбира тяхната реч и въпреки че все още не може да произнася правилно някои думи, то ги слуша и възприема техния говор.

 

Затова родителите не бива да говорят на бебето с бебешки език, а напротив трябва да изговарят думите правилно и да ги свързват в ясни изречения. Например: ако детето казва „бу” вместо вода, вие разбирате много добре какво иска то, но това не означава вие да казвате също „бу”, а напротив произнасяйте думата правилно, както си е – вода, детето ви също разбира много добре какво е това и какво му казвате. Така ще се научи по-бързо да произнася правилно трудните думички.

Често пъти, когато детето е възприело правилно думата, но все още не може то самото да я изговори, както трябва, може да се стигне до следната ситуация: Питате детето, „какво има на картинката”? – То отговаря- „либа”, Вие – „ а, либа”, то – „ не ли – ба”, вие „ а, риба”, то – „ да, либа”.

И ако искате детето ви да говори правилно, книжовен език, не използвайте в речта си диалектни думи, нецензурни думи и др., които не искате да чуете от него. Много е важно детето да чува правилното произношение на думите от възрастния, независимо, че то самото все още не може да ги повтори съвсем точно. За детето е нормално и естествено да промени някоя дума в изказа си, понеже му е трудно, но за родителите е нормално да я изговарят правилно и точно.

 

жестове детеЖестовете

Също така, когато детето научи първите думички майката, бащата и останалите близки е полезно понякога да не реагират на желанията на детето веднага, които то изразява само с жестове. Например, посочва ви мечето, което означава да му го дадете, а и вие много добре разбирате това, но е добре да го оставите да направи първия опит да изрази желанието си с думи, да пробва да произнесе названието на предмета, който желае да получи.

 

За подпомагане развитието на говора

За да стимулирате проговарянето на малкото дете са изключително полезни игрите с движение на пръстите на ръцете, те активизират употребата на думички, които детето да повтаря след вас. Затова е полезно при всеки удобен случай родителите да играят с детето игри, които включват разнообразни движения с пръстите на ръцете. Например: „варило мише кашичка”, „дай ми бабо огънче” и много други игри, които стимулират говора на детето. Това е полезно в по-ранните етапи от развитието на детския говор, когато вие емоционално произнасяте думите към играта и извършвате енергични движения с пръстите детето ви започва да ви подражава и също да движи своите пръстчета и ръчички, но и да произнася и думичките към играта.

 

Вижте още:

14 идеи за домашни игри през дъждовните дни

Как да стимулираме интелектуалното развитие на бебето

Захранване на бебето: начало на захранването

6 ползи от игрите на открито за децата и тяхното здраве