Бременност и контракции

контракции бременност

Промените в организма на жената, които настъпват при бременност, осигуряват жизнеспособността и оформяването на плода. При нормално протекла бременност този период е около 280 дни, 10 месеца по 28 дни. В акушерската практика той се определя в лунарни месеца, които са по 28 дни. Оттук и продължителността на бременността не е 9 месеца, както обикновено се смята, а 10. Следователно и раждането става в края на 10-ия лунарен месец.

Причините, които водят до прекратяване на бременността, както се казва в акушерската практика, са много и от тях голяма част са още неизяснени. По пътя на хормоналното въздействие и с участието на нервната система през последните месеци на бременността способността на матката към присвивания (контракции) се увеличава. Тези контракции са различни от родилните – известни са още като Бракстън Хикс контракции.

Нарастването на плода води до относително намаляване на околоплодната течност и той се поставя все повече в непосредствена близост до маточната стена. Това се забелязва от всяка бременна – тя започва да усеща все по-енергичните движения.

Същевременно се появяват и втвърдявания на матката, които не са болезнени, но са неприятни. Ако бременната е задълбочена в своята работа, тя не усеща тези контракции. Отначало те са през по-дълга интервали и са краткотрайни. Постепенно обаче в организма на бъдещата майка се образуват все по-голямо количество вещества, които повишават свивателната способност на матката. Когато наближи датата за раждане, присвиванията започват да настъпват по-често и да стават по-продължителни. Те помагат на плода да се установи вече в постоянното си надлъжно положение. Постепенно той започва да се намества към входа на таза. Получава се съвсем близък контакт на матката с предлежащата част на плода, т. е. частта, с която се поставя над входа на таза, най-често главата. Това води до по-чести дразнения на нервните окончания на матката и в резултат контракциите стават по-чести. Все по-плътното прилепване на предлежащата част на плода предизвиква нови дразнения и усилва тези контракци още повече.

Многочислените и различни дразнения, идващи отвън, като удар, сътресения при по-бързо ходене, скачане, полови сношения или наложително външно и вътрешно изследване, силно изживявано психично възбуждане, оказват също влияние върху дейността на матката.

Съвкупността от всички тези въздействия, настъпващи през време на бременността, е процес, който подготвя бременната матка и води към раждане. Това предстоящо събитие често предизвиква безпокойство и стрес у бъдещата майка.

 

Бъдете спокойни

Много важно за правилното лесното и по-безболезнено протичане на родилния процес е прихическата настрйка на бременната. Ясно е, че тези тревоги и емоции трудно се контролират, но колкото по-малко е безпокойството, толкова по-добре. Опитайте се да мислите за бебенцето, за чувството да го държите в обятията си и помнете, че болката се забравя неподозирано бързо, когато малкият човек се появи.