От 14 май заявления за кандидатстване в 1 клас ще се приемат и на място в училищата в София

първокласник раница
След приключване на извънредното положение на 13 май, от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас може да се подават от родителите и на място във всяко училище, което приема заявления на електронен адрес. Това информира началникът на Регионалното управление на образованието в София-град Ваня Кастрева директорите на столичните училища, в които се приемат заявления за прием на първокласници за новата 2020/2021 учебна година.

За училищата, приемащи заявления през електронна система в училището, може да им бъде предоставена помощ при подаване на заявлението, ако имат такава необходимост.

Работното време на училищните комисии ще се публикува в сайтовете на училищата, за да бъдат информирани родителите на бъдещите първокласници.

Заявленията за прием в първи клас започнаха да се приемат в София от 21 април, основно по електронен път, като приемът на документите ще продължи до 21 май. В сайта на всяко училище в София се публикуват заявленията, редът и начинът за приемането им онлайн – с електронната система на училището, или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или на друга електронна система, се въвежда във входящия дневник на училището. Родителят на имейл получава входящия номер на документа.

На 1 юни в 17:00 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първото класиране в училищата в София. Публикуваните списъци ще съдържат входящите номера от заявленията на бъдещите първокласници в столицата.

 БТА

Comments are closed.