Правителството реши: Компенсации за родителите на деца, неприети в ясла и градина

срамежливо стеснително дете майка

Родителите на деца, неприети в общински или държавни детски градини или училища поради липса на места, ще бъдат компенсирани със средства от държавния бюджет. 

Това реши правителството днес в приета наредба.

Компенсации ще се отпускат за деца от 3 г. до постъпването им в I клас. Сумата ще е не по-голяма от средната месечна издръжка от  държавния бюджет на дете в предучилищно образование. За 2021 г. тя ще бъде утвърдена до седем дни от влизане в сила на  наредбата. Очаква се тази сума да е около 300 лева. 

Условията за получаването на компенсациите са детето да не е било прието в държавна или общинска детска градина поради липса на места, да е записано в такава в самостоятелна форма на обучение или да посещава целодневна или полудневна група в частна образователна институция, която не е включена в системата на държавно финансиране. 

Държавата ще възстановява платените от родителите средства за обучение и отглеждане до размера на утвърдената от министъра на образованието и науката сума, като ще трябва да предоставят съответните договори и платежни документи за извършени разходи. 

След обнародването на наредбата желаещите да кандидатстват за учебната 2020- 2021 година трябва да подадат заявление в общината по настоящ адрес на детето в срок до 30 април 2021 г. 

Източник: Offnews.bg

Коментарите са изключени.