Притча за алчността и човешката глупост

маймуни притча търговец

Появил се навремето един търговец в едно малко африканско село и обявил на местните, че изкупува маймуни по 100 долара едната. Хората решили, че това е много добра оферта и започнали да ловят маймуни от близката джунгла и да ги продават на търговеца за 100 долара бройката.


Следващата седмица той обявил, че вече купува маймуни по 200 долара. Хората отново се втурнали в джунглата и изловили голяма бройка маймуни и ги продали на търговеца за по 200 долара.

Третата седмица търговецът обявил, че вече купува маймуни по 500 долара. Дори и най-мързеливите станали и започнали да ловят маймуни, докато изловили всички маймуни, а човекът ги изкупил по 500 долара.

На четвъртата седмица търговецът събрал всички и обявил, че заминава за известно време, но когато се върне, ще купува маймуни по 1000 долара бройката. Всички събрани до момента маймуни той затворил в клетка и поставил пазач отпред. След като заминал, хората се чудели откъде да вземат маймуни и обикаляли джунглата по цял ден. Тогава пазачът на клетката им предложил тайно да им продава маймуни по 700 долара. Богатите купили по колкото могат, бедните взели заеми от богатите и също купили маймуни. И дошъл моментът, в който търговецът трябвало да дойде и да купува маймуни по 1000 долара. Но той така и никога не се върнал… А пазачът на клетката бил безследно изчезнал.