Родителите без брак трябва да подадат ново искане за детски надбавки

детски надбавки

Всички семейства с получени месечни помощи за отглеждане на дете в периода 1 март – 28 юли 2015 година трябва по график да посетят службите за социално подпомагане тази година и да декларират дали отговарят на новите условия за изплащане на средствата. До края на януари социалните служители трябва посетят тези, на които е отпусната помощ от 1 март, съобщи БНР.


От 28 юли миналата година са в сила промените в закона за социалното подпомагане, с които се затегна режимът за получаване на месечните детски добавки. Затова и всички семейства с отпуснати детски добавки преди тази дата трябва да получат нова преценка, обясни Зоя Попова, главен експерт към Агенцията за социално подпомагане. Те трябва да декларират дали има промяна в обстоятелствата, при които тези помощи са отпуснати.

„По-конкретно това е дали семейството живее постоянно в страната, както и с промяната в дефиницията за семейство. Според промените родителите, които живеят на един и същ адрес и са без сключен граждански брак, също се разглеждат като семейство“, обясни тя.

След като посетят социалните служби и декларират наново обстоятелствата, ще се направи преценката дали средствата да продължат да се получават. „Първо трябва да посетят дирекцията за социално подпомагане, за да декларират има ли промяна или няма в обстоятелствата. При тези, при които промяната е свързана с родители, съвместно живеещи на един адрес, само те подават ново заявление-декларация с нова преценка, с всички необходими документи“, разясни Попова.

Детските добавки за бедни родители се отпускат за срок от 12 месеца. Пои думите на Зоя Попова за януари са около 54 хил. тези семейства, които трябва по принцип да си подновят заявленията-декларации. За да няма струпване и преценката да се направи в срок по график до края на февруари, дирекциите за социално подпомагане трябва да посетят родителите с отпуснати семейни помощи от 1 април и 1 май миналата година. А до 31 март – тези, на които парите са отпуснати след 1 юни и 1 юли.

Информация и декларации няма да подават само семействата на деца с увреждания и приемните родители.

Източник: dnevnik.bg