тийнейджър алкохол цигари наркотици родители
Популярни

Как да говорим с детето по „трудните теми“ – алкохол, цигари, наркотици?

Навлизането на детето ни в пубертета и активнотообщуване с връстниците неизбежно ни изправя пред въпроса кога и как да проведем онези „трудни разговори“, от които всеки родител [вижте още]