Възпитание

Възпитание, дисциплина и въвеждане на правила по метода Монтесори

На пръв поглед свободата и дисциплината са взаимноизключващи се понятия. Дисциплината регламентира и ограничава. Каква ти свобода! А Мария Монтесори говори за „дисциплина в свободата” и според [вижте още]