ТЕСТ: Открийте допуснатите 14 грешки в текста

правопис грамотност тест

Проверете грамотността и наблюдателността си като маркирате всички 14 грешки, направени в текста по-долу. Грешките са правописни, пунктуационни и при членуване.
Текстът е една от задачите в Националното външно оценяване по български език и литература за учениците в VII клас, проведено на 13 юни 2023 г.

Музейте, представящи въстановки на животински останки са любими места и за деца и за възрасни. Такъв е музея в с. Дорково, расположено в Родопите. Музеят се помещава в неголяма зграда със една основна изложбенна зала. Посетителя попада сред крясаци на животни и сред глетки, пренасящи го мильони години назад.  


Вижте верните отговори:

1. „музейте“ – коректно е да се напише „музеите“

2. „въстановки“ – правилното изписване на думата е „възстановки“

3. след думата „останки“ в първото изречение е пропусната запетая

4. след „и за деца“ в първото изречение е пропусната запетая

5. „възрасни“ – правилното изписване е „възрастни“

6. в словосъчетанието „Такъв е музея“ във второто изречение думата „музеят“ трябва да бъде членувана с пълен член

7. „расположено“ – правилното изписване на думата е „разположено“

8. „зграда“ – коректното изписване на думата е „сграда“

9. „със една“ – правилно е да се употреби „с“, а не „със“: „с една“

10. „изложбенна“ – правилното изписване на думата е „изложбена“

11. „посетителя“ – в последното изречение думата „посетителят“ трябва да бъде членувана с пълен член

12. „крясаци“ – коректното изписване на думата е „крясъци“

13. „глетки“ – правилното изписване на думата е „гледки“

14. „мильони“ – правилно е да се напише „милиони“