Всяко пето дете – без такса в частните детски градини и училища с държавно финансиране

ученици

Всяко пето дете в частните детски градини и училища, които ще получават и държавно финансиране, няма да заплаща такси. Учебните заведения сами ще вземат решение кои деца да бъдат освободени от такси, решиха депутатите от парламентарната комисия по образование при второто четене на проектозакона за училищното и предучилищното образование.

С 12 гласа „за“, пет „против“ и един „въздържал се“ депутатите приеха частните детски градини и частните училища да получават държавно финансиране. Учебните заведения няма да са задължени да се възползват от държавното субсидиране. Това ще става с тяхно заявление. Ако частните детски градини и училища решат да получават пари от държавата, те ще са задължени да осигурят безплатно обучение на 20 на сто от децата и учениците си.

Източник: cross.bg