Какви задължителни прегледи трябва да правят деца и възрастни през 2016?

Списание Родител. Родитл.бг, Профилактични прегледи

Жени над 30 години веднъж годишно ще се изследват за рак на гърдата. Мъже на възраст над 50 години веднъж на две години ще изследват простата си. Жени и мъже, които са прехвърлили 65-ата си година пък ежегодно ще си правят пълна кръвна картина.


При децата на възраст до 1 година профилактиката включва и ежемесечна оценка на психическото развитие.

Оценка на психичния статус, електрокардиограма, изследване на урина и кръвна захар, както и изследване на остротата на зрението ще се правят веднъж годишно на всички здравноосигурителни лица, които са пълнолетни, предвиждат промените.

При пациентите, при които е установен повишен риск от развитие на опасно заболяване, са предвидени и допълнителни профилактични прегледи при специалист. На мъжете и жените на възраст над 35 години пък на всеки пет години ще се прави пълна кръвна картина и ще се изследват холестерол и триглицериди за оценка на сърдечно-съдовия риск.

При децата до 1 година профилактиката включва ежемесечна оценка на психическото развитие, обща оценка на зрението и слуха, както и ежемесечно изследване за неправилно оформяне на тазобедрените стави. След първата година оценката на психическото развитие започва да се прави на три месеца, а от втората до седмата – на всеки шест месеца. Деца от 7 до 18 години пък трябва веднъж годишно да бъдат изследвани за протеини в урината, за отклонения в развитието на опорно-двигателната система, за зрителна острота и цветоусещане, необходимо е и веднъж годишно да се измерва кръвното налягане.

Проектът запазва правото профилактичните прегледи на децата и бременните с нормална бременност да се извършват от личен лекар или от специалисти, при желание от страна на пациентите.