Занимания у дома по метода „Монтесори“: Гладенето

занимания у дома монтесори гладене

За детето между 3 и 6 години е изключително интересно да измие съдовете, да глади с истинска ютия, да напълни някой съд с вода догоре или, обратно, да я излее от пълната кофа. Освен това, в тази възраст копирането на действията на възрастните е една от потребностите на детето, която му дава възможност да се ориентира в околното пространство, да си създава навици и да формира базата за своето по-нататъшно развитие. Това е и периодът, когато потребността от независимост ярко изпъква – в тази възраст доста често родителите чуват „Аз сам“.
Как можем да помогне на детето да се научи на някои практически дейности още преди да тръгне на училище? Как да го научим например да глади? Ето съветите и насоките на Монтесори педагога Наталия Боброва, създател и директор на Монтесори център за ранно развитие:

Необходими материали

 • Ютия
 • Дъска за гладене
 • Кошничка за смачканите кърпи
 • Кошничка за изгладените кърпи

Подготовка за заниманието

 • Заниманията с гладене са подходящи за деца над 4-годишна възраст.
 • За упражняването на тази дейност може да се използва туристическа ютия, тъй като нейните размери и тегло отговарят в по-голяма степен на възможностите на детската ръка.
 • Вместо дъска за гладене, може да се монтира ниска маса с дебело одеяло или покривка и да се оформи стационарно място за гладене. Така детето ще се научи и да постила одеялото преди гладене, както и да го прибира след работа.
 • Дъската за гладене или масата с одеялото трябва да бъдат поставени на височина, удобна за детето, което ще работи стоейки.
 • Ютията се поставя от дясната страна на мястото за гладене (на специална поставка на дъската за гладене), кошничката с неизгладените неща – отляво на дъската (или масата). Кошничката в вече изгладените кърпи може да бъде поставена където позволява мястото – важното е тази позиция да бъде постоянна.
 • Първоначално ютията не е включена в контакта, а регулаторът и е настроен на най-ниската степен на загряване.
 • По време на разясняването на упражнението, детето се намира от лявата страна на възрастния.

Защо това занимание е полезно за детето?

 • Пряката цел на упражнението за гладене е детето да се научи да глади дрехи като спазва правилата за безопасност.
 • Непряката цел е да се постигне независимост от възрастния, да се развие координацията на движенията и ориентацията в пространството.
 • Много важна полза от заниманието е и това, че детето се научава да внимава при работа с горещи предмети.

Разясняване на дейността „гладене“

1. Възрастният хваща ютията за дръжката и я показва на детето: Това е ютия. Сега ще ти покажа как се гладят кърпи.


2. Възрастният включва ютията в контакта и казва: „Само големите хора включват ютията в контакта. Виж, лампичката светна. Това означава, че ютията се нагрява. Ще изчакаме да се нагрее“. Двамата с детето изчакват лампичката да загасне.

3. Възрастният казва: „Виж, лампичката изгасна. Това означава, че ютията се е нагряла. Сега тя е гореща и пари.“ След това прокарва ютията през средата на дъската за гладене и я оставя на поставката. После слага ръката си на горещото място и казва на детето: „Пипни, тук е горещо“ и оставя хлапето също да докосне мястото.

4. Възрастният казва: „Ютията е гореща. Можем да я държим само за дръжката. Там, където е горещо, не трябва да пипаме.“

5. Възрастният разстила неизгладена кърпа на дъската, прибира лявата ръка зад гърба. С ютията бавно глади кърпата в посока отляво надясно. След това обръща внимание на детето: „По кърпата няма гънки, значи е изгладена.“ После оставя ютията на поставката, сгъва кърпата и я слага в кошничката за изгладените неща.

6. Детето глади следващата кърпа, като последователно повтаря действията на възрастния. Накрая и то сгъва кърпата и я слага в кошничката за изгладените неща.

7. След приключване на работата възрастният изключва ютията от контакта.

Важно е да знаете:

 • Преди да започне упражнението родителят или друг възрастен, който учи детето да глади, трябва да се увери, че хлапето може да повдигне ютията, с която ще се упражнява.
 • Възрастният трябва да напомня на детето да връща ютията върху поставката след всяко гладене и да следи дали малчуганът държи лявата си ръка зад гърба, докато не се научи да борави уверено с ютията.
 • Възрастният трябва да стои до детето дотогава, докато то не се научи без напомняне да поставя ютията на поставката и да прибира лявата ръка зад гърба си.
 • Родителите не трябва да забравят по-често да казват на детето колко важна е неговата помощ и колко са благодарни, когато то наистина помага на семейството.

 

Статията е базирана на книгата „Монтесори вкъщи. Практическо обучение“ на Наталия Боброва, предоставена от издателство „Асеневци“

Вижте още:

Занимания по метода „Монтесори“ за развиване на сетивата

Занимания по метода „Монтесори“ за развиване на фината моторика и координацията

Занимания в кухнята по метода „Монтесори“

Свободата и дисциплината според метода „Монтесори“