Затягат правилата за провеждане на матурите

матури
Министерство на образованието изготви нормативни промени за спиране на търговията с верните отговори на матурите.
Не се предвижда промяна в съдържанието на матурите от догодина, а само в организацията на изпитите.

Образователното министерство предлага директорите да сформират специални комисии в училищата, в които да могат да участват и родители. Комисиите ще отварят секретните пликове и ще разпределят материалите. Техен член ще следи видеонаблюдението в залите в реално време.


„Това трябва да бъдат хора, които да не са в конфликт на интереси с цялостната организация , т.е. да нямат деца, които са зрелостници„, посочи зам.-министърът на образованието Ваня Кастрева пред bTV.

В наредбата за провеждането на матурите се предлагат изрични текстове, според които зрелостник ще бъде отстраняван, ако преписва от хартиен носител, от телефон или от другарче. Също и ако изнася извън залата изпитни материали.

Освен това до приключване на изпитния ден квесторите няма да имат право да използват телефон.

В изпитния ден на територията на училището ще се допускат само зрелостниците и хората, ангажирани с организацията.

Предстои предложенията да се одобрят от Министерския съвет.

Тази година в навечерието на матурата по Бългаски език и литурата потребител с псевдоним Пейо Яворов обяви във Фейсбук, че именно стихотворение на поета ще се падне на матурата.

Промени ще има при националното външно оценяване след седми клас, каза преди дни заместник-министърът на образованието Ваня Кастрева.

Те са свързани с оптимизиране на задачите по български език и математика в националното външно оценяване.

„Нашият основен мотив е убедеността ни, че при проверката на знанията и уменията на седмокласниците е важно практическото прилагане на знанието, а не извеждането на преден план на наизустени знания„, каза Кастрева.

Тя обясни, че образованието е държавна отговорност и просветното министерство не може да постигне само поставените цели. Малко са парите, отпускани за образование. Не можем да говорим за обновяване на учебната среда или промяна на формата на външните оценявания без да разполагаме с необходимите средства.