Зимна песничка (Над смълчаните полета)

Зимна песничка (Над смълчаните полета) – текст+аудио

Над смълчаните полета
пеят медени звънчета.
Писана шейна премина
бялата пъртина.

Better Writer Ad

Зън, зън, зън, зън,
бялата пъртина.

Бягат кончета игриви,
мятат заскрежени гриви,
път из преспите се вие,
в селото се крие.

Зън, зън, зън, зън,
в селото се крие.

Къщички в снега се гушат,
а коминчетата пушат,
сякаш баби са запрели
пухкави къдели.

Зън, зън, зън, зън,
пухкави къдели.