10 детски стихчета за Великден и пролетта

великден, Списание Родител, родител.бг

Чук, чук, яйчице

Чук, чук, яйчице…

Чук, чук, яйчице

имаш ли си сърчице?

Знаеш ли какво е то –

нови дрешки и палто.

Чук, чук, яйчице

имаш ли си сърчице?

Да му кажеш, нека знай,

че днес цял ден се играй.

Чук, чук, яйчице

имаш ли си сърчице?

Чуло ли си блага вест –

Бог Исус възкръсна днес.

Дора Габе

***

Великден

Идва този празник весел,

шарени яйца донесъл –

жълти, сини и червени –

всичките ли са за мене?

Ще си избера яйце,

със желязно сърчице,

със черупка като камък

и червено като пламък!

С него сляза ли на двора,

всички с него че преборя:

Сашко, Пламен, двете Любки –

има да хвърчат черупки!

Само ще внимавам много

да не срещна Спас и Гого.

Знам от другите деца,

те са с дървени яйца!

***

 

Великденски помагачи

Станаха рано децата

да боядисват яйцата.

Мама боите размива,

всекиму в канче налива.

 

Любка червената иска,

Пешко за синята писка.

Гого се вдига на пръсти,

жълтата грабна чевръсто.

Най-подир за Лиляна

само зелена остана.

 

Мама им сложи яйцата

и посъветва децата:

— Умни и мирни бъдете,

дрехите чисти пазете!

 

Но щом тя навънка излезе,

дяволът сякаш че влезе:

Пешко катурна боята

право на Любка в полата.

Тя запищя и с яйцето

шибна го силно в лицето.

 

Гого при тях се завтече,

но си белята навлече —

двамата, кой където свари

нему яда си стовари.

 

Бутнаха маси, столове,

цапаха бузи, носове,

викна да плаче Лиляна,

цяло в зелено заляна…

 

Мама отвори вратата

и що да види горката:

изпотрошени яйцата,

вапсани цели децата!

Елисавета Багряна

***

 

Гост

– Щърко, щърко дългокрак

ти при нас пристигна пак.

Но какво ни носиш тук

от далечен топъл юг?

– Нося слънце и цветя

и Ви водя пролетта.

Ран Босилек

***

Песента на синчеца

Малко цвете съм в полето,

аз съм синия синчец,

любя въздуха, небето,

кича полския венец.

Кат небето се синея,

ако ситно и да съм,

с мойта хубост хубавея

всяка нива, слог и хълм.

Аз съм синчец, аз съм радост,

бодил по мен не расте,

аз съм просто като радост.

Аз съм мило кат дете.

Малко цвете съм в полето,

аз съм синия синчец,

любя въздуха, небето,

кича полския венец.

Иван Вазов

***

 

Добре дошла

Излез и погледни

какви прекрасни дни!

Сред клони разцъфтели

са птиците запели.

И всеки млад листец,

и мсеки бял цветец

към слънцето нагоре

е чашчица разтворил!

По градове, села

добре си ин дошла,

зелена, свежа, росна,

ти, пролет цветоносна!

Елисавета Багряна

***

Пролет

Пеят птички пъстрокрили,

тръпне свежият листак,

със чадър от синя свила

руса пролет шета пак.

Спира над горите гъсти,

спира сред полята тя

и разтваря с тънки пръсти

най-сънливите цветя.

Дига гугличка и трепка

в луда радост всеки цвят

и по пъстрите му клепки

топли капчици блестят.

Асен Разцветников

***

Великден

Зададе се Великдена

през вечните поля

и празнично нагиздена

е цялата земя.

Довечера камбаните

със радост ще гърмят.

Във черква пък събраните

молитва ще четат.

„Христос Возкресе!“ — в Божи храм

ще екне в нощен час.

„Воистина Возкресе!“ — там

ще кажат всички с глас.

Нас чакат ни краваите

с червените яйца.

Великден е, да знаете!

Великден е, деца!

Борис Тричков

***

Великденска свещ

Свети, свети, свещице!

Закривай я ръчице!

Спри, вятърко, спри, не вей

и пламъка не люлей!

И ти, дъждец, не роси —

Свещицата не гаси!

В къщи ще я занеса

и на баба поднеса:

— Бабо, Христос Возкресе!

Светла радост донесе!

Ран Босилек

Великден

Пролетта дойде отново

и донесе на света

Възкресение Христово,

слънце, птички и цветя.

Бият радостно камбани

в градове и във села

и отекват разлюляни

над гори, нивя, поля.

И зове ни тази песен

да си подадем ръце,

да речем „Христос възкресе“,

да се чукнем със яйце,

та да бъдем живи, здрави,

с бодри, румени лица,

и всеблагий Бог да славим

с чисти мисли и сърца,

че прострял е Той десница

и закриля всеки час

всяка птичка и тревица,

мене, тебе, всички нас.

Елисавета Багряна

***

Пролетна радост

Слънчо пак огря земята.

Вятърко разсмя листата.

Птичка литна в небесата.

Затанцуваха цветята.

Всичко мигом се събуди.

Пърхат нежни пеперуди.

Ромоли поточе бистро,

а небето е лъчисто.

Облаче по него плава.

Цялата земя запява

и за тебе и за мен

да е мирен, спорен ден!