7 детски стихотворения за Гергьовден

стихчета стихотворения за Гергьовден

Свети Георги е сред най-почитаните светци в България. В народните песни и легенди той е надарен с мощ и юначество, представен като пръв змееборец, победител на ламята. Затова е наречен Победоносец. Празнуването на Гергьовден у нас на 6 май е свързано с някои традиции. Най-напред на празника се принася курбан – жертва за светеца – това обикновено е гергьовско агне. Жените месят и украсяват гергьовденски краваи. Характерно е и люлеенето на гергьовски люлки, окачени на зелено дърво.

Вижте няколко детски стихотворения за празника Гергьовден и ги споделете с вашето дете.

Гергьовден

(Константин Величков)

Ден Гергьовден е. Полята
вредом се раззеленили.
После църква на тревата
ние сме се наредили.

До нас агънцето блее,
що нам вчера са купили;
на дървото тамо пее
птиче красно песни мили.

През тревица миризлива
мама ред по ред на всички
прясно мляко ни налива
в малки хубави панички.

А под ябълката стара
тате после с нази иде
и ни тегли на кантара —
колко тежим, за да види.

***

На Гергьовден

(Ран Босилек)

Батко люлчица направи
да се люшкаме за здраве.

Люшкай, люшкай! Аз летя
ту надолу, ту нагоре.

Дървесата се въртят,
нещо вятърко говори.

Люшкай, люшкай! По-нагоре,
чак до слънчовите двори!

Че там златни слънчица
срещат палави деца,

златни ябълки им дават,
с мед и масло ги гощават.

Люшкай, люшкай! Аз летя
чак до ведри небеса.

Мед и масло, и цветя
и на теб ще донеса!

Батко люлчица направи
да се люшкаме за здраве.

***

Гергьовска песен

(Йордан Стубел)

Хубав Гьорге, цветен Гьорге!

Кой ти каза, кой ти рече,

като лани пак да дойдеш?

Отговаря хубав Гьорге:

— Мен ми рече ден Великден!

— Цветен Гьорге, мили Гьорге!

Скоро бързай да ми дойдеш,

а по тебе трева, шума.

По тревата овчарите,

по овчари сиво стадо.

***

Гергьовден

(Елисавета Багряна)

Ще накършат момчетата върбови клони,
ще накитят вратите, иконите,
и обор, и хамбари, и плевня висока,
и кошара – за здраве на стоката.

А мъжете ще колят гергьовски курбани
и щом бият вечерня камбаните,
ще отидат жените със дискоси бели
да споходят пред празник умрелите.

Вечерта ще прекръстят децата заспали,
пред светията свещ ще запалят те
и ще легнат доволни, и сън ще сънуват,
и ще бъде той светло празнуване.

Че в зори свети Георги, ранил преди всички,
преди будните баби и птичките,
своя бял кон ще яхне, през плет и огради
ще прескочи, ще иде в ливадите,
ще се мерне в лозята, в горите ще викне,
ще обходи посевите никнали,
и ще благослови той по Божа поръка
изкълнилите пролетни стръкове –
да пораснат, да станат до пояса нива,
да достигнат до жътва небивала…

А момците ще вържат в градините люлки,
да люлеят момите и булките –
и над тях от овошките цвят ще се рони,
ще се слънцето смее през клоните,
ще кънтят надалеко припевки и глуми
и ще светят лицата им румени…

***

По Гергьовден

(Юлия Гецова)

Ранно утро, ранно-Гергьовско…
По роса боси моми тичат,
с цветя, билки да се закичат-
за здраве, за хубост, за младост,
песни запяват за радост:

Свети Георги кротък дъжд да пусне,
душа земеделска да се отпусне,
че всяка капка небесна ще е жълтица,
за плод, градина, живинка- птица!

Да расте буйно жито в нивята,
да има грозде – кехлибар в лозята,
петел пъстър да пее на стобора,
агне вакло да блее в обора….

Ей, тъй, момите наричат,
молитвени думи изричат-
за обич, за плодна година,
за тази година и до амина…

И към къщя си тръгват засмяни,
с китки от здравец, люляк, билки набрани…

***

Гергьовско агне

(Дора Габе)

Агънца мънички,
агънца чудесни,
ще ви пеем скоро
на Гергьовден песни.

Свещи на рогцата
и венци на шии,
в черква ще ви гледат
всичките светии.

Ще ви чакат горе
ангелите Божи
и тревица прясна
всяко ще ви сложи.

От нас ще речете
много, много здраве,
дано никой ангел
да не ни забрави!

***

Гергьовден

(Цанко Церковски)

Дойде, дойде Гергьовден,
със зелено обдарен.
Слагай, майко, софрица
на зелена тревица.
Давай агне печено,
на тавица сечено;
да хапнем сладичко,
да тръгнем раничко
към ливади зелени
за божури червени;
пресни китки ще свием,
венци ще си извием,
дома ще ги занесем,
глави да си накичим.

 

Comments are closed.