Ако не умеем да защитаваме другите, няма как да очакваме те да се застъпят за нас

насправедливост притча мъдрост
Днес ще ви разкажем една мъдра история, която можете да прочетете на децата си. Тя ни дава ценна поука за това колко важно е да не бъдем безучастни и пасивни, ако се сблъскаме с несправедливост, дори и тя да не ни касае пряко. Защото понякога липсата на собствено мнение е по-лошо от това мнението ни да е погрешно:

Влиза преподавателят за първата лекция по право. Първото, което прави, е да попита за името на студент на първия ред:

– Как се казвате?
– Нелсън.
– Веднага напуснете залата и никога повече не се връщайте! – Заповядал той.
Нелсън бил объркан. Преподавателят тръгнал към него и той бързо станал, събрал си нещата и напуснал учебната зала.
Всички били уплашени и ядосани, но никой не казал нищо.
– Много добре! Да започваме. За какво са законите? – попитал преподавателят.
Студентите все още били уплашени, но бавно започнали да отговарят на въпроса.
– За да има ред в нашето общество.
– Не! Не! Не! Не!
– За да може хората, които правят злини, да плащат за действията си.
– Не! Не! Не! Не! Някой знае ли отговора на този въпрос?
– За да възтържествува справедливостта – отговорило срамежливо едно младо момиче.
– Най-накрая! Справедливост! Какво е справедливост?!!
Всички студенти вече започвали да се ядосват на отношението на преподавателя. Продължили обаче да отговарят.
– Да се защитават правата на хората…
– Добре, добре. Пробвайте пак!
– Да се прави разлика между добро и зло, да се награждават тези, които постъпват правилно…
– Добре… е, отговорете на следния въпрос: правилно ли постъпих, когато изгоних Нелсън от лекцията?Всеки се смълчал, никой не отговорил.
– Искам единодушен отговор!
– Нe! – всички студенти отговорили в един глас.
– Може ли да кажем, че постъпих несправедливо?
– Да! Да!
– И защо никой не направи нищо по този повод? Защо искаме закони и правила, ако нямаме волята да ги практикуваме? Всеки от вас има задължението да говори, когато стане свидетел на несправедливост. Всички вие! Всички вие! Никога повече не мълчете! И идете да извикате Нелсън. В крайна сметка той е вашият преподавател, аз водя друга дисциплина. И знайте, когато не защитаваме правата си, достойнството се губи, а достойнство не може да се договаря.