Амниоцентеза и бременност

амниоцентеза, бременност, списание родител, roditel.bg

Better Writer Ad

Какво представлява амниоцентезата?

Амниоцентезата представлява специализирана акушерска манипулация за вземане на околоплодна течност. В изолираните от околоплодна течност клетки на бебето се извършват дородова диагностика чрез високо специализирани хромозомни, ензимни и ДНК изследвания. Тя се предлага само при бременности с повишен риск за генетични болести над 1:250 (0,4%). Най-често тя се предлага на бременни в 16-20 седмица с:

  • повишен риск от биохимичен скрининг над 1:100 (1%) при ранния БХС или 1:250 (0,4%) при късния БХС и интегрирания БХС;
  • възраст над 35 години, особено в случаите, когато не е оценен индивидуалния риск за хромозомна болест чрез БХС;
  • ултразвукови белези (маркери) за множество малформации на плода,
  • предишно дете с генетична болест (моногенна или хромозомна);
  • двамата родители са носители на моногенна болест;
  • един от родителите е с балансирана транслокация (прехвърлена част от една хромозома върху друга). Среща се при 1 от 500 лица.

 

Понякога се провежда много късна амниоцентеза (след 30 седмица) за:

  • изследване дали белите дробове на бебето са узрели, ако трябва да се роди преждевременно или
  • за определяне на кръвната група на бебето в случай, че се налага преливане на кръв..

Как се прави?

Обикновено амниоцентезата се извършва между 16-та и 20-та седмица, когато плодът е обграден с достатъчно количество околоплодна течност. С помощта на ултразвук лекарят ще избере място в околоплодния мехур, където няма опасност да нарани плода и плацентата. След това през коремната стена се вкарва игла в околоплодния мехур и със спринцовка се изтеглят 10 до 20 милилитра околоплодна течност, която съдържа клетки от бебето и други елементи. Тези клетки се изпращат в генетична лаборатория за извършване на специализирано генетично изследване. При риск от хромозомна болест (например, болест на Даун) ще ви бъде предложен бърз анализ за 5 работни дни. Той поставя диагноза в 100% от случаите с бройни аномалии (над 95% от всички болестни хромозомни аномалии). Ще ви бъде предложен и „пълен” хромозомен анализ (бройни плюс структурни аномалии). За него ще се наложи да почакате повече от 2, а не рядко до над 3 седмици.

 

Вижте още:

Лекари: Секциото крие повече рискове от появата на усложнения

Определяне на термина при бременната жена

Бременност и контракции

Фолиева киселина – защо е важна по време на бременност?

Грижа за кожата на лицето по време на бременност