Безплатни състезания за ученици по математика, история и компютърни науки

Три безплатни онлайн състезания за ученици с Кан Академия в периода до 15 юни организират от Сдружение “Образование без раници”:

  • по математика – за ученици от 1 до 12 клас
  • по компютърно моделиране, програмиране и компютърни науки – за ученици от 1 до 12 клас
  • по история – за ученици от 5 до 9 клас

Състезанията помагат на учители и родители да насърчат децата да учат и да развиват нови умения и са допълнителна мотивация в час или у дома. Те помагат на учениците да се подготвят за изпитвания, контролни, класни, а и матури, а на учителите могат да помогнат с поставянето на оценки.

За всяко състезание има няколко десетки награди за учениците и учителите, предоставени с подкрепата на партньори на организаторите.

Състезанието е възможност за всички ученици да демонстрират специални постижения – както за отличниците, които редовно са по олимпиади, така и за учениците със затруднения, които в Кан Академия могат да демонстрират и докажат усърдие и упоритост да усвоят материал, който ги е препъвал. Според организаторите, всеки целенасочено запълнен пропуск и всяко ново знание и умение заслужат поощрение. Така трябва да функционира и училището. Мотото на Кан Академия е: “Достатъчно е да знаеш само едно – всеки може да научи всичко!” Затова състезанията са на първо място състезание със самия себе си, а всички, надминали себе си, ще се състезават и за интересни награди.

Повече за състезанията, условията и регистрацията за участие можете да намерите на сайта на сдружение Образование без раници.

Коментарите са изключени.