Езиковото обучение за бебета? Възможно e… и доста полезно!

Да, правилно прочетохте – в тази статия става дума за езиково обучение зa бебета и съвсем малки деца. Но може би „обучение“ не е съвсем точна дума, тъй като в подобна ранна възраст усвояването на чужд език, различен от майчиния, става под съвсем друга форма. Процесът няма нищо общо с академичната среда и се случва изцяло като част от естественото развитие на детето.

Как бебетата усвояват езици?

Езиковото обучение зависи от обработката на звуците. Всички световни езици се състоят от около 800 звука. Всеки език използва само около 40 езикови звука, или “фонеми”, които разграничават един език от друг.

Изследванията показват, че бебетата започват да изучават звуци, още преди да се родят. В утробата гласът на майката е един от най-важните звуци, които нероденото бебе чува. Още при раждането бебетата не само могат да разберат разликата между езика на майката и всеки друг език, но и да покажат способност за разграничаване на езиците.

Защо бебетата по-лесно изучават чужд език от нас, възрастните?

При раждането бебето има необичаен подарък: мозъкът му е в състояние да улови разликата между всичките 800 звука. Това означава, че на този етап децата могат да научат всеки език, на който са изложени, а средата постепенно  определя кои звуци  чуват най-много.

Между шестия и дванадесетия месец бебетата, които растат в едноезични семейства, стават по-специализирани в подгрупата на звуците на техния роден език. С други думи, те стават „специалисти по роден език“. .

Естествен билингвизъм

Голяма част от двуезичните деца овладяват езици по естествен начин,  когато са в обкръжение, което изисква владеенето на два или повече езика. При благоприятни психосоциални фактори, техният билингвизъм се развива без никакво лингвистично планиране от страна на семейството им.

Проучванията сочат, че подобна двуезична среда е от изключителна полза за малките деца. Те демонстрират по-добра памет, концентрация и по-богат речник в зряла възраст.

Планиран билингвизъм

Все повече семейства въвеждат двуезичността у дома именно с цел да използват потенциала на мозъка на бебето и детето, който е много по-податлив към усвояването на езика. У нас също вече съществуват специализирани курсове за бебета и деца под 3 години, насочени именно към неформалното изучаване на език в естествена среда – чрез игри, музика и танци.

Родителите, които решават да въведат два езика на детето си още от ранна възраст, често възприемат езикова стратегия, избирайки една от следните три: Най-известната е  „Един родител, един език“. Втората стратегия – „Един език у дома, друг навън”, е тази, която функционира по-добре според последните изследвания. Накрая, някои родители възприемат като стратегия „Първо единия език, после другия”, като се започва с един език, за предпочитане с по-слабо застъпения и след като той бъде добре затвърден, се въвежда вторият.

Би било добре, ако членове на семейството, например бабите и дядовците на детето, владеят езиците, на които говори то. Друг източник на подкрепа биха били професионалистите, които са специализирани в преподаването на деца в ранна възраст.

Курсове за бебета и деца под 3 години чрез естествени методи

Езиковото обучение в ранна детска възраст е практика в много страни по света. У нас то тепърва набира популярност, но все повече родители осъзнават какви са предимствата на ранното въвеждане на чужд език и защо детето е в състояние много по-лесно да го овладее като част от естественото си развитие. Такива курсове се предлагат в България от центровете, преподаващи по системата „Хелен Дорон“, кръстена на основателката на метода – британската лингвистка и педагожка Хелен Дорон. Тя е автор на иновативен метод за обучение на деца от 3 месеца до 14 години.

„Напълно възможно е за една година бебетата да научат над 550 думи чрез забавни дейности и песни, придружени от стимули за емоционалното, когнитивното, сетивното и физическото развитие“, споделят от „Хелен Дорон“ „Курсът при нас е предназначен за бебета до 2 години и обогатява по един прекрасен начин връзката дете-родител. Родители се включват активно в бебешкия курс като пренасят топлината и грижите към своето дете в изучаването на английски език. Всички се забавляват докато неусетно учат английски песни, стихчета и игри. В курса се обръща внимание  на цялостното развитие на бебетата“.

…и още за ползите от ранното езиково обучение и двуезичието:

Преди години съществуваха доста спорове относно това дали подобно ранно обучение е полезно или има негативен ефект върху децата. Днес редица изследвания и практически примери доказват, че двуезичната среда и ранното усвояване на език, различен от майчиния, имат редица полезни ефекти върху развитието на детето, като например:

  1. Подобряват познавателните способности
  2. Намаляват риска от заболявания, свързани с мозъка
  3. Улеснявте ученето на чужди езици като цяло
  4. Разширяват хоризонтите и възприемането на света
  5. Подобряват владеенето на майчиния ви език и обогатяват речника