Изборът на училище за първокласници да става по местоживеене, настояват синдикати

ученици-първокласници

Възможността за избор на училище от страна на родителите на първолаци влияе негативно върху самото образование и върху образователната система. Това е мнението на експертите от синдикат „Образование”, които настояват общините, Регионалните инспектори и МОН да се намесят в регулиране на системата.


Според синдикалистите на места вече е започнала кампания за избор на училище и то с белези на безотговорност. Отсъства контрол от страна на общини, инспекторати и МОН.

От синдиката подчертават, че в новия и обемен образователен закон също няма текст за организацията и разпределението на приема в училищата.

Според синдиката моделът, при който родителите са свободни да избират и записват своите деца, без да се съобразяват с правила и принципи, без да се съобразяват с местоживеенето на ученика, е порочен и пречи за нормалното съществуване на училищната мрежа.

От синдиката дават за пример Канада, където родителите могат да избират между две училища, посочени от общината и намиращи се в квартала на съответния ученик. Подобен принцип за избор на училище се прилага и в много модерни европейски образователни системи.

Проблемът с нароченото елитарно райониране и претъпкване на едни училища за сметка на други е ясен симптом за нереформираност на образователната ни система.
Това води след себе си и други порочни и трайни недъзи на българското училище – двусменен режим на организация на учебно-възпитателния процес и липса на възможности за целодневна такава, посочват от организацията.

Синдикат „Образование“ алармира и призовава МОН и общините да се събудят и да се намесят в създаването на организация по приема на първокласници по работещия европейски модел – родителите да избират между две училища на териториален принцип.

По този начин ще се ограничи броят на учениците до 26 в паралелка и до 800 в училище.

Източник: news.bg