Как да окажем първа помощ на детето, ако падне в ледена вода?

Знаем ли какво да предприемем, ако детето ни падне в ледена вода? Какво да правим, как да окажем първа помощ, какво да НЕ правим и кога да потърсим професионална помощ в такъв случай? Ето някои съвети и насоки.

Падането и евентуалният престой в ледена вода могат много бързо да доведат до преохлаждане на организма, известно като хипотермия. Това важи с още по-голяма сила за децата, чийто организъм е по-уязвим от този на възрастните. Хипотермията се приема за спешно медицинско състояние, защото тя много бързо може да се превърне в заплаха за живота. При нея температура на тялото пада под 35 градуса С, а това е стойност, твърде ниска за осъществяване на нормалния обмен на веществата и функционирането на организма. (Как да помогнем на детето при измръзване и хипотермия, можете да видите ТУК.)

При спасяването от потъване в ледена вода, едно от най-важните неща, които трябва да знаем, е, че времето е от съществено значение. Когато детето вече е извадено от водата, но не диша, трябва незабавно да се направи обдишване и сърдечен масаж, докато не пристигне Спешна помощ или докато не се възобнови дишането. (Как се прави обдишване и сърдечен масаж на дете под 1 година, между 1 и 8 години и над 8 години, вижте ТУК.)

Какви стъпки да предприемем, ако детето падне в ледена вода?

  • Най-напред накарайте детето да протегне ръцете си върху леда.
  • Застанете на колене или легнете до ръба на леда и се протегнете колкото е възможно повече, за да достигнете детето с ръката си или с друг предмет – пръчка, въже или дреха. Ако се наложи да се движите по леда, легнете и се движете внимателно, докато не достигнете детето.
  • Накарайте детето да легне плътно върху леда, докато го издърпвате на брега. Не му позволявайте да става и да ходи по леда.
  • Ако не можете да издърпате детето с някакъв предмет и наоколо има други хора, направете верига, за да го издърпате. Всеки от участниците трябва да е плътно легнал върху леда, с разтворени ръце и крака, и да се държи за глезените на човека пред него.
  • Проверете дишането и пулса на детето и ако е необходимо, започнете обдишване и сърдечен масаж.
  • Ако детето повръща, сложете главата му настрана и освободете устата му от повърнатото.
  • Ако детето диша, заведете го на топло място, отстранете мокрите дрехи, загърнете го в одеяла и се свържете с лекар.
  • Ако детето трепери неконтролируемо, повикайте Спешна помощ и започнете да прилагате процедурите за първа помощ при премръзване и хипотермия – можете да ги видите ТУК.

Кога да потърсим професионална помощ?

Ако детето е престояло известно време в ледената вода, ако е в безсъзнание и с хипотермия, веднага след изваждането му от водата, трябва да бъде извикана Спешна помощ. В останалите случаи също трябва да се свържете с лекар.

Какво НЕ трябва да правим при падането на детето в ледена вода?

  • Не излизайте на леда да спасявате детето, ако можете да го достигнете с ръка или с друг предмет.
  • Не оставяйте давещото се дете да ви сграбчи, защото така може да ви повлече със себе си.

 

Статията е базирана на материали от книгата на д-р Стоян Бахчеванов „Преди да дойде линейката“ на издателство „Милениум“

Comments are closed.