Какво представлява Едиповият комплекс и как да го разпознаем?

едипов комплекс майка син
Терминът „Едипов комплекс“ е придобил голяма популярност в обществото и се използва често. Но знаем ли наистина какво точно представлява той? Кога говорим за Едипов комплекс и как може да бъде преодолян?

Едипов комплекс – какво е това?

Зигмунд Фройд за пръв път предлага концепцията за Едиповия комплекс в книгата си „Тълкуването на сънищата “ от 1899 г., въпреки че терминът започва да се използва едва след 1910 г. Концепцията става все по-важна, тъй като той продължава да развива теорията си за психосексуалното развитие.

Фройд кръщава термина на героя Едип Рекс на Софокъл, който убива баща си и се жени за майка си. В гръцкия мит Едип е изоставен при раждането си и по този начин не знае кои са родителите му. Едва след като е убил баща си и се е оженил за майка си, той научава истинската им самоличност.


Как действа Едиповият комплекс?

В психоаналитичната теория Едиповият комплекс се отнася до подсъзнателно желание на детето за интимна близост с родителите от противоположния пол, с особен акцент на еротичното внимание на момчето към майка му. Това желание се пази в подсъзнанието чрез репресия, но Фройд вярва, че то все още оказва влияние върху поведението на детето и играе важна роля в развитието.

Фройд предполага, че Едиповият комплекс има сериозно влияние и роля най-вече във фалическия етап на психосексуалното развитие. Според неговата теория, успешното завършване на този етап включва идентифициране с родителя от същия пол (момичето в края на етапа вече се идентифицира с майката, а момчето – с бащата), което в крайна сметка ще доведе до развитие на зряла сексуална идентичност.

Едиповият комплекс се среща във фалическия етап на психосексуалното развитие на възраст между три и пет години. Този фалически етап служи като важен момент за формиране на сексуална идентичност. По време на този етап на развитие Фройд предполага, че детето развива подсъзнателно сексуално влечение към своя родител от противоположния пол и враждебност към родителя от същия пол.

Признаци на Едиповия комплекс

И така, кои са проявленията на Едиповия комплекс? Фройд предполага, че има редица поведения, които всъщност са резултат от този комплекс. Някои поведенчески прояви на комплекса в детска възраст са:

 • желание за притежание към майката
 • ревност от бащата
 • недоволство, когато бащата прегръща или целува майката
 • малките момчета на тази възраст могат да заявят, че планират да се оженят за майките си, когато пораснат

При възрастни мъже, при които Едиповият комплекс не е бил овладян в детска възраст, признаците включват:

 • Постоянно търсене на одобрение от майката и неспособност за взимане на собствени решения.
 • Понякога може да се стигне до полова импотентност, тъй като несъзнаваните сексуални желания към майката се потискат.
 • Склонност към връзки, обречени на провал.
 • Често се влюбват в невъзможното.
 • Финансова зависимост от майката.
 • Честа смяна на партньори.
 • Неспособност да се гледа на съпругата като партньор и любовник едновременно.
 • Влечение към по-възрастни жени.
 • Страх от близост и интимност.

Комплекс на Електра

Аналогичният етап за момичетата е известен като „Комплекс на Електра“, в който момичетата изпитват влечение към бащите си и ревност към майките си. Терминът „Комплекс на Електра“ е въведен от Карл Юнг, за да опише как този комплекс се проявява при момичетата. Фройд обаче вярва, че терминът Едипов комплекс се отнася както за момчета, така и за момичета, въпреки че според теорията му, всеки пол го преживява и проявява по различен начин.

Фройд също така предполага, че когато момичетата открият, че нямат пенис, те развиват подсъзнателна завист към противоположния пол и негодувание към майките си, че „я изпращат на света толкова недостатъчно оборудвана“. В крайна сметка това негодувание отстъпва място на идентификацията с майката и нейните полови характеристики. Тези възгледи на Фройд, свързани с половите белези обаче не са съвсем приети от съвременните специалисти и търпят сериозна критика.

Самият Фройд признава, че разбирането му за жените е може би по-малко и не напълно осъзнато. „Ние знаем по-малко за сексуалния живот на малките момичета, отколкото за момчетата“, счита той.

Как се разрешава Едиповият комплекс в детството?

На всеки етап от теорията на Фройд за психосексуалното развитие децата се сблъскват с конфликт, който трябва да бъде разрешен, за да се формира здрава сексуална личност като възрастен. За да се разреши конфликта, се включва защитният механизъм, известен като идентификация. Детето трябва да се идентифицира с родителя от същия пол, за да разреши конфликта на фаличния етап. Ето защо ролята на бащата в живота на момчетата е изключително важна. Мъжкият пример, гледна точка, времето прекарано заедно, е начин да се преодолее подсъзнателно заложения Едипов комплекс.

Ролята на майката също има значение. Тя трябва да търси баланс и да избягва крайните реакции – прекалена привързаност или твърде студено отношение към малкото момче. И в двата случая на тези крайности Едиповият комплекс трудно ще бъде разрешен.

Външните влияния, включително социални норми, религиозни разбирания, заобикаляща среда и културни влияния, допринасят за потискането на Едиповия комплекс. Именно от това възниква съвестта на детето или цялостното му чувство за добро и зло. В някои случаи обаче Фройд предполага също, че тези потиснати чувства заради социални норми могат да доведат до несъзнателно чувство за вина. Въпреки че тази вина не винаги ще се усети открито, тя все пак може да окаже влияние върху съзнателните действия на индивида.

Над статията работи: Ася Георгиева, Roditel.bg
В статията са използвани материали от verywellmind.com