Любими детски песнички за Баба Марта

Мартенички (На зелената морава)

На зелената морава

Баба Марта днес раздава

мартенички, мартенички

за големи и мънички.

Щом дочуха новината,

в миг дойдоха от гората

Кумчо Вълчо със Лисана,

Заю Баю и Мецана.

Катеричката добричка,

веселата кукувичка,

дългоухото магаре —

всичките отбор другари.

А когато на редици

долетяха всички птици,

със свойте хубави премени

те ги срещнаха засмени.

И на всички, и на всички

подариха мартенички.

Баба Марта троп, троп, троп

Баба Марта троп-троп-троп
бърза през горицата
мартенички цял вързоп
носи на дечицата

Баба Марта троп-троп-троп
бърза през горицата
мартенички цял вързоп
носи на дечицата

Бабо марто чик-чирик
вика и врабченцето
мартеничка ми вържи
пъстра на вратленцето

Бабо марто чик-чирик
вика и врабченцето
мартеничка ми вържи
пъстра на вратленцето

Мартенички бели, бели и червени

Мартенички бели, бели и червени,
мартенички бели, бели и червени,
Марта ги изпрела, после ги оплела
Марта ги изпрела, после ги оплела.
Мартенички бели, бели и червени,
мартенички бели, бели и червени,
Марта днес накичи момче и момиче,
Марта днес накичи момче и момиче.
Да сме живи здрави, бели и червени
Да сме живи здрави, бели и червени
Като мартенички, румени засмени
Като мартенички, румени засмени.

 

Баба Марта сърдита

Баба Марта сърдита
Кукуряка попита:
— Де е твойто сестриче,
мъниното кокиче,
че го няма тъдява
утром рано да става?
— Мари, Марто, къде е —
ей го де се белее.
Сгушило се и чака
бръмбарите в трънака.
Аз го викам — не чува,
като че се надува.
Вчера рано в гората
търсиха го децата.
Днеска пусти ергени
свиха китка от мене,
а пък то е, горкичко,
в снеговете самичко.

 

Песен за Баба Марта

 

Бабо Марто, я кажи ни
болките ни разкажи ни,

лоша дума кой ти рече,
та лудуваш три дни вече. (2)

Бабо Марто, тъй не става,
засрами се, лошо правиш.

Спри най-сетне ветровете,
ветровете, дъждовете. (2)

Та да тръгнат пак овчари
виж поникнат минзухари

Спри, че идат лястовички,
да не мръзнат те горкички.

Бабо Марто, тъй не става
срам е, бабо, туй що правиш.

Спри най-сетне ветровете,
ветровете, дъждовете.

Хайде, де!

Comments are closed.