Валдорфската педагогика – какво представлява и какви са предимствата й?

валфдорска педагогика

Уникалността на учебната програма Waldorf се състои главно в това кога и как децата се обучават, а не в това, което се преподава. При представянето на материала, първа е срещата с него, което след това се превръща в опит, и от опита кристализира концепцията. Възприятие, усещане и идея са трите стъпки в  процеса на обучение.

В основата на Валдорфската педагогика е залегнала идеята, че учебният процес е творческо изкуство, а не наука, и урокът е произведение на изкуството. Тя поставя естетиката в основата на обучението и възпитанието, тъй като детето започва да чувства далеч преди да започне да мисли съзнателно . Целта е към детето да се подхожда холистично, т.е. то е цялостно същество и е нужно да се развиват всички негови дадености: тялото, умът и духът.

Валдорфската педагогика се стреми да предотврати убиването на творческите способности чрез ранно интелектуализиране, считайки, че това „втвърдява човека и отнема жизнените му сили”. Вместо това се цели създаване на условия за социално обучение в клас, където усетът и търпимостта са приети за водещи човешки ценности. Цели се развиване на морала, който според Валдорфската педагогика е заложен във всяко човешко същество и помага на децата, както в учебния процес, така и в това да намерят смисъл в живота.

 

Учителите и Валдорфската педагогика

Целта на този образователен метод е учителите да имат условия за обширно и задълбочено образование, за непрекъснато вътрешно и професионално усъвършенстване през целия живот, за творчество по време на урока в клас. Уроците целят да възниква вътрешна мотивация за учене и творческа дисциплина, за нови социални взаимоотношения.

 

Как са организирани училището и учебният процес?валфдорска педагогика2

Валдорфските училища са независими свободни училища, работещи по собствена учебна програма. Обединяват се от учителите, посветили се на Валдорфската педагогика и убеждението, че това обучение помага на децата да станат самостоятелно мислещи, социално отговорни и силно волеви хора. В тях няма директор, всички учители са част от Учителски колегиум, който е отговорен за развитието на училището във всяко едно отношение. Педагогическите изследвания са непрекъснати и задължителни.

 

Учебният план

Учебният ден започва с двучасов главен урок, който от I до VIII клас се провежда от главния учител, а в горния курс от учители специалисти. След пауза следват дисциплините, изискващи ритмично повторение – езици, математика, музика, гимнастика, евритмия (вид изкуство на движението). След обедните часове са посветени на изкуства, занаяти, игри, спортове и т.н. Главните предмети се изучават последователно за периоди от по 2-4 седмици.

 

Валдорфската детска градина

Във валдорфската детска градина средата е максимално близка до семейната. Децата месят хляб, плетат, почистват. Игрите са свободни и творчески. Изкуството се приема за много важно. Всичко е организирано в здравословен ритъм. Играчките са от естествени материали. Храната е екологично чиста. Срещата с природата е нещо, на което особено се държи. Всяка седмица при хубаво време се прави излет в планината. Добротата и красотата са особено ценни. Според  Валдорфската педагогика, детето се ражда, изпълнено с любов към обкръжаващия го свят – то е пропито с доверие и толерантност, затова основна задача в предучилищните групи  е да се “отгледа” и продължи тази чистота. Децата имат нужда от доброта и обич, от яснота и истинност, правила и ритуали – от възрастни, на които думите не се разминават с действията и мислите. Без да се морализаторства, е необходимо да им се даде морална ориентация.

В статията са използвани материали от http://waldorf.bg, Антропософско Общество в България  и napraviuchilishte.org

Списание РОДИТЕЛ, Roditel.bg

Вижте още:

Училище на бъдещето отвори врати във Финландия

10 причини да четем на децата

Основни принципи на тибетското възпитание

Как да възпитаме самостоятелно и уверено дете