Научете детето си на критично мислене. Ето как:

дете умения критично мислене

Всеки ден нашите деца са буквално бомбардирани с информация, различни съобщения и твърдения. Независимо дали са в училище, онлайн или говорят с приятелите си, те трябва да знаят как да преценят дали това, което чуват и виждат, отговаря на реалността, за да могат да формират собствено мнение и позиция.

Критичното мислене е изключително важно житейско умение, което е в тясна връзка с образованието. С каквото и да планира да се занимава професионално детето ни един ден, то ще има нужда да умее да мисли критично, да разрешава проблеми и да взема решения. Много е важно ние като родители да направим всичко възможно да научим нашите синове и дъщери да разсъждават самостоятелно и да се уверим, че са развили критично мислене преди да напуснат семейното гнездо.


Какво е „критично мислене“?

Уменията за критично мислене представляват способността да си представяме, анализираме и оценяваме определена информация, за да определим нейната истинност и валидност и да преценим кое е факт и кое не. Тези умения помагат на нас, хората, да формираме мнения и представи, помага ни да разберем кой е добронамерен и приятелски настроен и кой не.

Критичното мислене е от съществено значение когато сме изправени пред разрешаването на сложен проблем, когато е необходимо да вземем важни решения или трябва да си поставим сериозни цели.

Критичното мислене също така е в основата на образованието. Когато то се комбинира с четенето с разбиране, се получават двете важни умения, позволяващи на децата да обработват информацията и да се ориентират в нея.

Защо са важни уменията за критично мислене?

Според голяма част от експертите по детско развитие хлапетата, при които липсва критично мислене, не са особено внимателни към информацията, достигаща до тях. Това може лесно да доведе до неправилно тълкуване на тази информация, а то от своя страна причинява проблеми в училище, в работния процес, в отношенията с другите.

Критичното мислене позволява на децата да усвоят по-задълбочено разбиране за света и за това как виждат себе си в него. Освен това малчуганите, които от много рано се учат да мислят критично, са склонни да бъдат по-наблюдателни и с по-отворен ум. Уменията за критично мислене помагат на всеки от нас да разбира по-добре себе си, другите хора и заобикалящата ни среда. Тези способности са безценен помощник за ежедневното разрешаване на проблеми, за креативността и продуктивността.

Какви са ползите от уменията за критично мислене?

Според психолозите критичното мислене помага на децата ни в много посоки – от способността да се решават сложни ситуации в училище до умението да се формира мнение по някои проблеми, в изграждането на взаимоотношения и справянето с натиска на връстниците. В този смисъл критичното мислене подготвя нашите малчугани да се справят с предизвикателствата и изпитанията на живота.

В по-голяма конкретика този тип мислене улеснява справянето с математически задачи, сравняването на представи и неща, идентифицирането на контрасти и формирането на позиции, тези и аргументи.

И нещо наистина важно – критичното мислене се оказва много полезно и при саморефлексията. То провокира независимост у децата, насърчава тяхната креативност и любопитство към света. Хлапетата, които се учат да мислят критично, задават много въпроси и никога не приемат нещата за чиста монета. Те винаги ще искат да знаят „защо“.

Как да насърчим децата си да формират критично мислене?

Да научим децата си да мислят критично е една от важните задачи пред нас, родителите. Така всъщност ще ги стимулираме да бъдат независими, да изграждат собствено мнение, да достигат до собствени изводи, без да се подават на прекомерно чуждо влияние. Какво можем да направим в тази посока? Ето някои съвети:

Бъдете добър модел за подражание

Често пъти най-добрият начин да научим детето си на важно житейско умение е да го практикуваме самите ние в ежедневието си. Хлапетата са много склонни да копират поведението на своите майки и бащи, затова ще им дадем добър пример със собственото си критично мислене като проверяваме и изследваме всяко нещо, което ни звучи съмнително. Важно е също и да оспорваме тези и позиции, които звучат неетични и несправедливи, за да покажем на децата си, че те също не трябва да се примиряват и да ги подминават.

Учете децата да измислят решения за трудни задачи

Друг начин да насърчаваме критичното мислене у нашите малчугани е да им поставяме трудни задачи, на които да намират решения. На игра можем да им предложим да помислят за няколко различни начина да изпълнят някакво предизвикателство. Ако например ги накараме да преместят даден предмет от единия край на стаята до другия без да го докосват с ръцете си, първоначално те ще си помислят, че това е невъзможно. Но с малко насочване от наша страна впоследствие те ще открият различни начини да решат задачата, която сме им поставили (като например използват краката си или поднос, или си сложат ръкавици).

Окуражавайте децата да задават въпроси

Колкото и изтощително да ни изглежда понякога да отговаряме буквално на порой от въпроси, изключително важно е да насърчаваме хлапето си да пита и да подлага нещата на съмнение. Задаването на въпроси е в основата на критичното мислене и времето, което ще инвестираме, за да отговорим на питанията на нашето дете или да търсим отговорите заедно, със сигурност ще се изплати в бъдеще. Така нашият синове или дъщери ще се научат не само как да се изразяват, но също така ще стават все по-добри в идентифицирането на неверни или подвеждащи изявления или информация.

Упражнявайте се заедно с децата да правите избор

Сред най-важните неща при формирането на критично мислене у децата е способността да вземат решения. Един от начините да накараме мъника си да мисли и да се научи да прави избор в дадени ситуации е да му дадем възможност да „има думата“ когато решаваме как да прекара времето си. Добре е да позволим на децата си да казват „Не, благодаря“, когато ги канят на гости или на парти, а те не искат да отидат. Може също да ги оставим да решат какво да правят с джобните си. И двете ситуации ще изискват критично мислене за избора, който ще бъде направен, както и за потенциалните последствия, преди вземането на решение.

Когато децата станат по-големи, нашата задача ще бъде да говорим с тях по теми като училищен тормоз, натиск от страна на връстниците и неподходящо използване на социалните медии, като им обясним какви последствия може да има всеки техен избор и постъпка.

В заключение:

Възпитаването и развиването на критично мислене е едно от най-важните умения, които един родител трябва да предаде на детето си. В днешния свят, наводнен с информация (и дезинформация) в огромни количества, способността на нашите хлапета да мислят критично са жизнено необходими. Тези умения ще помогнат на детето да взема по-добри решения, да изгради здрави взаимоотношения с другите и да направи избор какво да цени и в какво да вярва. Когато учим малчуганите си да гледат критично на света около тях, ние им даваме безценното предимство да мислят самостоятелно, което ще им бъде полезно години напред – в училище, в университета, в работата и по отношение на връзките с останалите.

Над статията работи: Яна Атанасова, Roditel.bg

Източник: https://www.verywellfamily.com/