Нови правила при отпускането на детски надбавки

семейни помощи, детски надбавки, бюджет

Държавата ще спира всички видове семейни помощи на родители, които допуснат настаняване на детето извън семейството, пише „Стандарт”. Получилите еднократна помощ ще бъдат задължени да я възстановят, ако до навършване на 2-годишна възраст детето бъде изведено от семейството заради насилие, отнемане на родителски права или трайно неполагане на грижи. Това предвиждат промени в Закона за семейни помощи за деца, които бяха одобрени от правителството.

С тях се въвежда нов модел за отпускане на детските добавки, като семейството ще получава определена сума според броя на децата, а размерът й ще бъде най-голям за семействата с три деца. Непълнолетните майки ще получават детски добавки само в натура, а техните родители няма да имат право на този вид помощ.

Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин заяви, че се надява законопроектът да получи подкрепата на парламента. Сумата на детските добавки за едно семейство ще нараства до раждането на трето дете, като според сега заложеното в бюджета тя ще достига 120 лева. Министър Калфин обяви, че ще настоява за увеличаването й през следващата година. Детските добавки ще се спират, ако детето няма нужните имунизации и ако не посещава редовно училище.

Comments are closed.