От догодина всички ученици ще получават безплатни учебници

ученици училище матури

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които се регламентира, че безплатни учебници и учебни помагала ще бъдат осигурени за всички ученици до 12 клас.


Според приетата разпоредба в системата на предучилищното и училищното образование се осигуряват за безвъзмездно ползване от всички деца и ученици от I до XII клас познавателни книжки, както и учебници и учебни комплекти и електронно четими учебници за учебните предмети и за специалните предмети.

Промените влизат сила от учебната 2024 -2025 г., реши Народното събрание.

С измененията се регламентира, че педагогическият съвет на всяко училище ще приема стратегия за развитие на училището за следващите 5 години с приложени към нея план. Досега стратегията беше за 4 години.

Коментарите са изключени.