Предават ли се по наследство математическите способности?

математика мозък дете

Дали математическите способности се предават по наследство или са плод на къртовски труд е въпрос, отговорът на който вълнува много родители, учители, а и деца.

Учени от Института за когнитивна наука и изследване на мозъка „Макс Планк“ в Германия се заемат със задачата да разберат доколко това е въпрос на гени.


В експеримента участват 178 деца от 3 до 6 години, на които е направен ядрено-магнитен резонанс и последващо математическо тестване. Били са определени участъци на мозъка, които се свързват с успехите по математика, съответстващи на възрастта на децата. А изследването на групи на деца от 7 до 9 години потвърждава, че по-големият обем на сивото вещество в теменната област е свързано с успешно преминати математически тестове.

Учените констатират, че резултатите от математически задачи над средното ниво се наблюдават у деца с отчетливо представени генетически изменения и изразени участъци на сиво вещество в дясната теменна област. Генетическото изменение на мозъка при децата съществено влияе на развитието на бъдещите им математически способности.

Основна роля в развитието на математическите способности според учените играе генът ROBO1. Те открили, че варианти на самия ген са пряко свързани с анатомическите изменения на мозъка, а именно с обема на сивото вещество в дясната теменна област на кората.

Това откритие позволява още в началните класове да се прогнозира успехът на децата в областта на математиката.

„За да докажат подобна закономерност, нашите учени обединиха данните за генетическо изменение и анатомически особености в участъците на кората на теменната област, “ конкретизира резултатите водещият автор на изследването, научен сътрудник Майкъл Скейд, цитиран от ТАСС. „Ние бяхме убедени, че математическите способности се предават по наследство, а сега установихме връзка с определени гени които потвърждават тезата.“

Изследването е публикувано в последния брой на американското научно списание PLOS Biology.

Източник: news.bg