финансово самостоятелно дете боравене с пари
Дете

Научете децата да ценят парите и да ги разпределят правилно. Ето как:

Какво означава финансова самостоятелност, когато говорим за деца? Какви са типовете поведение на детето спрямо парите, с които разполага? От какво зависи това поведение? Кога трябва да [вижте още]