Новини

Слънчева педагогика: Съвременен прочит на педагогическите възгледи на Петър Дънов

Идеите на Петър Дънов за възпитанието стават все по-актуални през последните години. И докато държавното образование търси пътища чрез които да отговори на нуждите на днешните деца, [вижте още]