В училищата започва тестване за COVID-19

В училищата в страната започна масово тестване на преподавателите и непедагогическия персонал.