Жени ще могат да зачеват ин витро и от починал съпруг

Жени ще могат да зачеват ин витро и от починал съпруг. Това предвижда проект на наредба на здравното министерство за дейностите по асистирана репродукция, публикуван за обществено обсъждане, пре. Новата наредба трябва да замени и попълни празнотите на отменената заради процедурни нарушения от съда стара наредба № 28 за дейности по асистирана репродукция. Тя въвежда редица нови моменти и предлага решения по чувствителни за обществото теми. Но същевременно осъвременява законодателството съгласно международните експертни препоръки и добрите клинични практики.

Една от чувствителни теми, които засяга, е възможността жената да зачене от починалия си съпруг. Това е практика, която досега бе забранена от българското законодателство. Но имаше гласове в полза на разрешаването ѝ, включително от институцията на омбудсмана. Нова наредба предлага по изключение да да се допуска постморталната репродукция. Изключението за извършване на асистирана репродукция с криоконсервирани ембриони, след като единия партньор е починал, се отнася само за случаите когато починалият партньор е мъжът и едновременно са изпълнени няколко условия. Мъжът трябва да е направил писмено удостоверено волеизявление приживе за разпореждане с криоконсервираните ембриони след смъртта му. Реципиент може да бъде само и единствено същата партньорка, с която е планирана и провеждана процедурата по асистирана репродукция. Същевременно трябва да са изминали не по-малко от 12 и не повече от 36 месеца от смъртта на партньора. Преди процедурата партньорката трябва да е преминала през психологическа консултация.

По този въпрос съществува разнородна международна практика. Забрана важи в Швеция, Германия, Австрия.

В Италия е имало един случай със специално разрешение на съда. Във Франция и Португалия е позволено при подписана приживе декларация на партньорите. В Чехия има един случай, в който съдът е дал разрешение за това. Разрешено е във Великобритания (след етична комисия и съдебно решение), в Кипър (от 6 до 18 месеца след смъртта на един от партньорите и решение на Консилиум от асистирана репродукция) и в някои щати на САЩ.

“Предложението, свързано с постморталната репродукция при посочените условия, отразява в значителна степен макар и нечестите житейски казуси. Те обаче предизвикват значителен обществен интерес и нееднозначни реакции от различни страни. Важно уточнение е и това, че от всички възможни хипотези на постморталната репродукция. Например извличане на сперма от починал мъж, използване на замразени сперматозоиди от починал мъж и пр., се допуска само най-непротиворечивият случай. Това е при използване на вече създадени ембриони. Те със самото си съществуване са доказателство за волята и желанието на партньорите да имат общо поколение”. Това се казва в мотивите към наредбата. Тя в голямата си част е изготвена от Експертния съвет по Акушерство и гинекология. Взето е предвид и становището на Изпълнителна агенция “Медицински надзор”. Както и експертизата на водещи специалисти по асистирана репродукция у нас.

Според експертите заложените изисквания, за да се допусне постморталната репродукция, свеждат до минимум риска от вземане на прибързано и емоционално решение от жената, непосредствено след загубата на партньора.

Източник: segabg.com