Детските градини – вече с 12 часов работен ден

ясла детска градина

От 1 август т.г. целодневните детски градини у нас ще са длъжни да осигуряват 12-часов престой на приетите в тях деца. Това предвижда стандартът за предучилищното образование, приет преди няколко седмици от МОН, пише в-к Сега. Той ще замени досегашната наредба от 2000 г., уреждаща образователните изисквания за забавачките.

В момента няма единно и нормативно регламентирано изискване колко часа на ден трябва да работи една целодневна детска градина. Доста от забавачките, особено в по-големите градове, например отварят в 7 ч. и затварят в 19 ч., но пък други са на 10- или 11-часов режим. В първоначалния вариант на проекта на новия стандарт от просветното министерство бяха заложили 10-часов работен ден за детските градини. След общественото обсъждане обаче в МОН са постъпили множество препоръки от директори и особено от родители, че няма да могат да вземат децата си от работа, ако градината им работи само до 18 часа. Затова от ведомството на Меглена Кунева са решили да удължат работното време на детските градини.

Началният час на сутрешния прием и крайният час за изпращане на децата за деня ще се определят в правилника за дейността на всяка градина. Това означава, че една градина може да работи от 7 до 19 ч., а друга от 8 до 20 ч.

Редакция е претърпяла и новата възможност за почасова организация. От просветното министерство предлагаха децата да могат да посещават детска градина между 3 и 5 часа, но тъй като 5-те часа се доближавали до полудневната организация, която е 6 часа, се е преценило, че почасово деца могат да се дават за отглеждане и обучение до 3 часа на ден. Тук отново всяка забавачка ще преценява кога да са въпросните три часа.

Децата и занапред ще могат да отсъстват от градината по здравословни и по други уважителни причини. За отсъствията по семейни причини обаче има промяна – досега те можеха да са неограничен брой, а занапред ще са максимум 10 дни.

5- и 6-годишните деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка, от 1 август ще могат да се подготвят за училище и вкъщи. Това ще е възможно с въвеждането на другата нова форма на организация в детските градини – самостоятелната. Тя ще се провежда по заявено желание на родителя и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование.