Фетална морфология по време на бременността

Какво е фетална морфология?

фетална морфология бременностФеталната морфология представлява обстойно ултразвуково изследване на всички основни органи и системи на плода. Това е едно от незадължителните изследвания, които можете да си направите през три момента от бременността с цел задълбочен преглед на анатомията на бебето и евентуално установяване на аномалии; оценка на размерите и растежа на плода; плацентата, пъпната връв и околоплодните води; маточната шийка; кръвотока в различните съдове на плода, пъпната връв и маточните артерии. Всичко това дава информация за състоянието на плода и възможност да се прогнозират някои потенциални усложнения преди или по време на раждането; да се планира проследяването на бременността, раждането, да се планират съответните консултации с детски специалисти преди и след раждането и при необходимост да се организират операции за хирургична корекция. Фетална морфология се прави чрез ултразвуков преглед на 2D-ехограф, 3/4D –ехограф и доплерехограф. Погрешно се смята, че 3/4D ехографът има предимства пред 2D ехографа. Доста по-впечатляващи за зрителя са образите от  3/4D, но от гледна точка целите на изследването 2D ехограф е напълно достатъчен. По-важното в случая е опитността на специалиста, провеждащ прегледа, отколкото ползваната техника.

Дали да си направя фетална морфология?

Няма еднозначен отговор на този въпрос.


От една страна, ако получите поредварителна пълна информация относно размерите на бебето, плацентата, пъпната връв и околоплодните води, наблюдаващия ви лекар ще може да вземе всички възможни мерки по време на бременността и по време на самото раждане, така че бременността и раждането да завършат успешно и безпроблемно. Освен това феталната морфология дава възможност за диагностициране на някои аномалии на плода в ранна фаза от бременността, като в този случай бременността би могла да бъде прекратена по преценка на специалистите и решение на родителите. В по-късна фаза от бременността феталната морфология дава по-точна картина относно развитието на плода, но при евентуално констатиране на аномалии, бременността в по-напреднал стадий трудно би могла да бъде прекратена, но дори на този етап, феталната морфология ще подготви бъдещите родители, за това, което ги очаква и ще им даде време да проучат различни възможности и да се консултират със съответните специалисти относно нужното лечение и мерките, които трябва да бъдат взети веднага след раждането на бебето.

От друга страна, обаче провеждането на ултразвукови изследвания не е доказано безопасно за плода. Множество изследания установяват, че ултразвуковите излъчвания могат потенциално да увредят бебето по време на вътреутробното му развитие и съветват, макар и високо ефективни от гледна точка ранна диагностика, ултразвуковите прегледи да бъдат сведени до минимум и да се провеждат единствено при съмнение за отклонения в развитието на бебето. Така че, бъдещи родители, помислете сериозно, преди да си насрочите час за поредния ултразвуков преглед (в това число и фетална морфология) и си отговорете искрено на следните въпроси:

–       Готов(а) ли съм да прекратя бременността, ако се окаже, че бебето има вродени аномалии или бих взел(а) решението да отгледам детето си такова, каквото е?

Няма правилен и грешен отговор на този въпрос. Всеки сам трябва да реши кое е правилното решение за него и неговото семейство. Ако сте готови да прекратите бременността при навременна информация за евентуални малформации на бебето и не сте готови да се грижите за дете с увреждания, то за вас е важно да направите фетална морфология още в ранния стадий на бременността (11-14 г.с.). Ако обаче чувствате, че не бихте се разделили с бебето си, каквото и да покажат резултатите от изследването и сте готови да приемете детето си такова, каквото е, то в този случай няма много смисъл да правите излседването и да подлагате бебето на ултразвукови лъчения (особено в ранните стадии на бременността), при положение, че няма да предприемете мерки, каквито и да са резултатите от изследването. Пак казвам, че правилна и грешна гледна точка по този въпрос няма. Всички ние сме различни и никой не може да съди или насърчава другия за решенията, които взема за най-свидното – живота и здравето на децата ни.

–       До колко важно е за мен да съм подготвен(а) предварително за размера на бебето, плацентата, пъпната връв, както и евентуални аномалии или заболявания, които бебето може да има?

Отново въпрос на личен избор без правилен и грешен отговор. Има хора, за които е важно всичко да бъде планирано и под контрол. Тези хора биха изпаднали в страшна паника, ако в хода на раждането нещата не протичат така, както са се подготвили, че ще протекат или ако новороденото им бебе страда от заболяване, за което те не знаят нищо и не са подготвени. Този тип хора биха предпочели да се информират за всичко предварително, така че да си съставят план за действие и да бъдат в състояние да приемат без паника това, което ще им поднесе съдбата. Тези хора, няма смисъл предполагам да казвам, че е добре да си направят фетална морфология. Въпреки, че тя не може да даде отговори на всички въпроси, които вълнуват бъдещите родители и не може да диагностицира всички евентуални малформации, това изследване може да подготви бъдещите родители до голяма степен относно това какво може да възникне по време на раждането или веднага след него, както и да ги насочи какви мерки е добре да предприемат в името на успешно раждане и по посока лечение на бебето след раждането, ако се налага такова.

Ако обаче за вас е важно да се насладите спокойни на бременността и да предадете това спокойствие и на нероденото си бебе, ако смятате че каквото и да се случи, ще имате силите и куража да го посрещнете подобаващо и за вас по-важно от всичко друго е да посрещнете на този свят детето си с любов и спокойствие такова, каквото Господ ви го е изпрати, то може би по-разумното решение е да не излагате бебето на излишни утразвукови излъчвания, както и да не тревожите себе си предварително с резултати, които не е във вашата власт да промените. Ако резултатите от изследването покажат нещо тревожно, това неминуемо ще ви обезпокои и ще ви накара да прекарате остатъка от бременността си не в спокойствие и любов към нероденото си дете, а в страх и безпокойство, които неминуемо се предават на детето и нанасят трайни щети върху формиращата му се психика и нервна система. При редовните консултации, които посещавате, наблюдаващият Ви лекар ще сигнализира, ако забележи нещо тревожно и сам ще настоява да направите допълнителни изследвания. Така че, може би наистина не си заслужава да се подлагате на доброволни изследвания, след като се чувствате добре и бременността ви протича безпроблемно.

Решението ви трябва да зависи главно от това по-спокойни ли ще бъдете, ако сте информирани и можете предварително да планирате бъдещите си действия или напротив – евентуални лоши новини ще ви накарат до края на бременността си да сте под стрес и да се тревожите.

Важно е да не забравяме, че когато сме настроени позитивно, ни се случват положителни неща. Когато се настоим негативно, обикновено всичко се обърква. Затова винаги мислете в посока на това, че всичко ще се развие по най-добрия начин и вие и бебето ви ще бъдете добре.

Всяка сутрин, когато се събудите, преди още да станете от леглото и всяка вечер, когато си легнете, преди да заспите повторете си по няколко пъти наум или на глас:

fetalna morfologia 2„Всичко с мен и с бебето е наред и се развива по най-добрия възможен начин!”

Тази мисъл, повтаряна често ще вдъхне кураж и на най-притеснените бъдещи майки и ще им помогне спокойно и ведро да изживеят месеците в очакване на бъдещата си рожба.

Кога фетална морфология?

Феталната морфология между 11-14 г.с. (оптимално около 12-13 г.с.)

Използва се за оценка на основните органи и структури на плода. На този ранен етап от развитието на бремнността се прави оценка на главата, предна коремна стена, стомаха, пикочния мехур, крайниците. Определя се локализацията на плацентата и броя на съдовете в пъпната връв.

Прегледът на феталната морфология между 11-14 г.с. позволява диагностицирането на някои големи структурни аномалии на плода. Ранното диагностициране на тежки и несъвместими с живота аномалии дава възможност за прекъсване на бременността в по-малък гестационен срок, което е свързано с по-нисък риск за бременната. В допълнение, специализираният ехографски преглед между 11-14 г.с. се използва и за измерване на дебелината на нухалната транслуценция, както и за оценка на феталната носна кост. Тези два ултразвукови маркера представляват ефективно средство за откриване на хромозомни аномалии в ранните срокове на бременността, вкл. за синдром на Даун. Плодът обаче е твърде малък между 11-14 г.с. и не може все още да бъде направен анализ на всички органи, което налага повторна оценка на феталната морфология в по-късен срок на бременността.

 

 

Феталната морфология между 18-23 г.с. (оптимално около 20-22 г.с.)

Специализираното ултразвуково изследване в този гестационен срок позволява внимателно оглеждане на всички органи и структури на плода, вкл. преглед на феталното сърце (т.нар. фетална ехокардиография), както и на лицето на плода. По правило феталното сърце и лице са трудни за оглед в по-ранните срокове на бременността. Следователно, между 18-23 г.с се изключват или установяват по-голямата част от възможните за диагностициране структурни аномалии на плода. В допълнение, в този гестационен срок се извършва и ехографски скрининг за хромозомни аномалии на плода, както и ехографски скрининг за преждевременно раждане чрез измерване на дължината на маточната шийка.

Феталната морфология между 28-32 г.с. (оптимално около 28-30 г.с.)

Постепенно големината на плода нараства, което позволява по-лесното диагностициране на някои по-редки и/или по-дребни структурни аномалии. От друга страна, някои дефекти по начало имат по-късна изява и практически могат да бъдат диагностицирани едва в трети триместър. Допълнително предимство на специализираното ултразвуково изследване между 28-32 г.с. е възможността за адекватна оценка на темпа на фетален растеж и развитие, както и извършването на някои високо-специализирани ехографски прегледи като Доплерово изследване на кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация. Поради напредналия гестационен срок обаче, вече по-плътната костна структура на бебето и често неблагоприятното му разположение водят до някои ограничения при ултразвуково изследване в този период.

Автор: Нели Василева – Стефанова

Babysling-bg.com