Стартира кампания за неразделяне на майката и бебето след раждането

майка новородено

„Първи контакт“ – кампания за неразделяне на майката и бебето след раждането и по време на болничния престой стартира по инициатива на гражданска група „Родилница“.


Кампанията цели да информира обществеността за значимостта на първия контакт между майката и бебето.

Въпреки множеството медицински проучвания за ползите от ранния контакт между бебето и майката, българските болници продължават рутинно да ги разделят и да нарушават правата на родилката. В момента бебетата се отделят от майките средно за 2-6 часа след нормално раждане и между 12-48 часа след Цезарово сечение.

Това противоречи на препоръките на Световната здравна организация бебетата да се дават на майките в рамките на 30 минути след раждането, а рутинните процедури да се отлагат за по-късно.
Тези препоръки са подкрепени от множество медицински изследвания от последните 30 години.

Според Конвенцията на ООН за правата на детето родителите имат право да не бъдат разделяни от детето си против тяхната воля. В допълнение, наредба от 1996 година на Министерство на здравеопазването определя, че единият от родителите на дете до 14 години има право да го придружава в болницата. Това включва и най-малките пациенти, недоносените бебета, чиито родители не биват допускани да придружат децата си.

На страницата посветена на кампанията, бъдещите родители ще могат да намерят информация за правата си, статии за важността на първия контакт и лични разкази. Медицинските специалисти ще могат да намерят библиография на медицински изследвания по темата.

Кампанията се подкрепя от Български хелзинкски комитет, Сдружение „Естествено“ и Асоциация на българските дули.