„Мечката и лошата дума“ – българска народна приказка

мечката и лошата дума приказка

Докато събирал дърва в гората, един човек дочул жално скимтене от храсталака. Надникнал и видял едно малко мече заплетено в клоните. Добър човек бил дърварят, освободил мечето, а майка му за благодарност му дала цяла торба круши и голямо гърне с мед от диви пчели. Така човекът и мечката станали добри приятели. Тя го гощавала в хралупата си, а той я канел вкъщи.
Веднъж, както с седели и разговаряли, човекът рекъл:


– Ех, мецо! Всичко ти е хубаво, само дето дъхът ти много лошо мирише.

Свило се мечешкото сърце. Извила глава мечката настрани и видяла братвата зад вратата.

– Вземи тази брадва, приятелю и ме удари по челото!

– Какво говориш? – ахнал човекът. – Аз съм ти приятел! Не мога да те ударя.

– Удари ме, щом ти казвам! – настояла мечката.

Човекът отказвал, но мечката толкова настоявала, че накрая се съгласил. Вдигнал брадвата и я ударил по челото. Мечката изревала от болка и побягнала в гората.

Минало лятото, после есента, дошла зимата. Дърварят все ходел в гората, но дълго не срещал мечката. Един ден, тъкмо кастрел клоните на едно изсъхнало дърво и от другия край на поляната се задала мечката. Познали се и се зарадвали на срещата.

– Добра среща мецано – поздравил човекът. – Ще бъдем ли пак другари, както по-рано?

– От теб зависи – отвърнала му мечката. Разтворила козината на челото си и показала удареното място.

– Ех, приятелко, то дори не се познава, че е имало рана! – зарадвал се човекът.

– Виждаш ли? Раната заздравя и я забравих, но лошата дума, дето ми каза, още не мога да забравя.

 

Вижте още:

„Златното момиче“ –  българска народна приказка (текст и аудио)

Приказка за „Тримата братя и златната ябълка“ (Текст+Аудиоверсия)

Болен здрав носи“ – българска народна приказка (текст+аудиоверсия)

Неродена мома“ приказка от Ран Босилек (текст+аудио)