Нарцисизъм при децата – възможно ли е това и на какво се дължи?

дете нарцисизъм NPD

Хората с нарцистични черти са склонни да приоритизират своите нужди пред тези на другите и да имат постоянна нужда от внимание, одобрение и възхищение. Това често се проявява чрез незачитане на граници, арогантност и неуважение. Освен това им липсва емпатия и реагират с критика, игнориране или отбранителна позиция поради своята неувереност и ниско самочувствие. Но дали подобни прояви са признак на нарцисизъм при децата и възможно ли е изобщо това в толкова ранна възраст?

Не всеки, който понякога проявява нарцистични черти, има нарцистично личностно разстройство (NPD). В края на краищата всеки – особено децата – понякога може да бъде свръхфокусиран върху себе си и своите нужди или желания. Но след като разберете, че тези поведения могат да сигнализират за нарцистично разстройство на личността (NPD), може да бъде по-лесно да намерите решения.


Какво е нарцистично разстройство на личността (NPD)?

Нарцистичното разстройство на личността (NPD) е разстройство, при което човек изпитва нездравословна и постоянна нужда от възхищение, съчетана с липса на емпатия. Диагностичните критерии включват следното:

 • Фантазии за власт, успех, блясък, красота или идеална любов
 • Вяра, че те са „специални“ или уникални, че са повече от останалите
 • Чувство, че са винаги прави
 • Неразбиране на чувствата на околните, игнориране и липса на емпатия
 • Желание да имат всичко и да го имат веднага

Ако някога сте се чудили дали детето ви проявява признаци на нарцисизъм, ситуацията става по-трудна. Това е така, защото съсредоточаването върху себе си, което често се свързва с нарцисизъм, всъщност е нормална и важна част от процеса на развитие на децата, казва Стефани Макадан, терапевт и основател на Renewed Relationships Counseling Group в интервю за Parents.com.

Истинският нарцисизъм е рядък и засяга само малка част от населението. Освен това децата не се диагностицират с NPD (нарцистично разстройство на личността), докато не пораснат, защото тяхната личност все още се развива, но вашето дете може да прояви черти, свързани с нарцисизма, докато расте.

Нека видим какво е нормално и какво не, когато става дума за нарцисизъм при децата.

Разликата между нарцистичните черти и NPD

Всички ние имаме нарцистични аспекти, които помагат за изграждането на самочувствие и самооценка. Разликата с NPD е, че човекът има обсесивна нужда от внимание и одобрение, като за целта използва различни методи, включително манипулация и фалшив образ, което може да е изключително деструктивно и нараняващо за околните.

Но нарцисизмът при децата е малко по-различен. Децата и тийнейджърите не могат да бъдат диагностицирани с нарцистично разстройство на личността (NPD). Това е така, защото тяхната личност все още се формира и има етапи на развитие, които включват съсредоточаване върху себе си и своите нужди.

Много деца и тийнейджъри преминават през фази на самовглъбяване, имат повишено чувство на увереност или самооценка и може да им липсва съпричастност към другите поради фокуса върху задоволяването на собствените им нужди. Нарцистични черти като тези всъщност са доста често срещани при децата.

Как да разберете дали поведението на детето е признак на истински нарцисизъм, който ще се развие в бъдеще?

Докато някои нарцистични черти са нормална част от развитието на детето, възможно е поведението на вашето дете да е необичайно или тревожно. Всички деца търсят внимание от хората около тях и по различни начини, в зависимост от етапа на развитие, децата, които развиват нарцистично поведение като възрастни, изглежда имат повишена ниво на следните прояви:

 • Искат да са водеща страна в разговорите
 • Омаловажат другите
 • Преувеличават своите успехи и постижения и омаловажават стойността на постиженията на околните
 • Не успяват да съчувстват на околните и не разбират чуждите емоции
 • Склонни са към гневни избухвания и бързи прояви на гняв, когато не постигат своето
 • Не зачитат авторитетни фигури (учители, родители), особено когато ги критикуват

Но отново, важно е да знаем, че много от тези поведения се очакват на определени етапи от развитието на детето или тийнейджъра. А и моделите на поведение на децата се променят, докато преминават през различните етапи на развитие.

Освен това, нещо, което може да изглежда извън нормата на един етап от развитието, може да бъде напълно обичайно и очаквано на друг етап. Временното нарцистично поведение може да е резултат от реакцията на детето към скорошни промени в растежа, лекарства или дори медицински процедури. Поведението на детето може да се промени и в резултат на стрес, свързан със семейството или училището.

„Родителите трябва да търсят модели на горното поведение, които са последователни, крайни и причиняват отрицателно въздействие както върху семейните, така и върху социалните отношения“, съветва Макадан. „Можете също така да обърнете внимание на изразената липса на прозрение и осъзнаване на поведението на детето, заедно с прекомерното обвиняване на другите“.

Кои са рисковите фактори за появата на NPD?

И ако диагностицирането на това състояние е сложна и почти непосилна задача при деца и тийнеджъри, то има някои фактори, които допринасят за появата му, в това число:

 1. Унижение и насилие от страна на родителите – агресивното поведение спрямо детето, в това число физическо и емоционално насилие, може да има дългосрочни психологически последици. Това може да допринесе за развитието на нарцисистични черти като защитен механизъм срещу болката и уязвимостта.
 2. Пренебрежение – студеното и неглижиращо отношение на родителите към детето, липсата на внимание и грижи, особено от страна на майката, може да увеличи чувството на непълноценност и неувереност, което по-късно да се прояви като нарцисизъм.
 3. Прекомерно обожание, прекалено хвалене и липса на правила – на пръв поглед прекомерното обожание и грижа могат да изглеждат като положителни въздействия върху детето. Въпреки това, когато родителите надценяват и прекаляват в похвалите, това може да доведе до развитие на нарцисистични черти, тъй като детето може да се научи да очаква постоянно внимание и поощрение. Освен това то не може да изгради адекватна самооценка, което е в сблъсък с реалността.
 4. Генетика – някои изследвания предполагат, че нарцисистичното разстройство може да има генетична предпоставка. Ако има родител или друг роднина с NPD, може да е налице повишен риск това състояние да се развие при детето. Тук е спорно дали това се дължи на гени или на копиране на родителското поведение от страна на детето.

Тези детски преживявания могат да си взаимодействат и да се комбинират в различни форми и комбинации, като всяка от тях може да бъде причина за последващо развитие на нарцистично личностно, но това не е задължително. Важно е да се разбере, че  NPD е сложна диагноза и не зависи само от един конкретен фактор.