Нов проект срещу домашното насилие

Домашно насилие, дете, майка, деца, родители, списание Родител, Родител.бг, roditel.bg

В Плевен, Велико Търново и София се създава партньорска мрежа за сигурност и ефективна правна защита срещу домашно насилие и насилие, основано на пола. Проектът е под наименованието “Обединени за справедливост” и е финансиран със 79 000 лв. от Министерството на правосъдието.

В рамките на проекта, който ще продължи 18 месеца, ще бъдат проведени семинари – обучения на 80 магистрати от съд и прокуратура, служители на полицията и социалните служби за прилагане законодателството, насочено срещу насилието върху личността. Първата обучителна среща от планираните общо четири ще бъде през септември.

По време на проекта ще бъдат наблюдавани съдебни дела, свързани с жертвите на домашно насилие, в трите съдебни региона от мрежата. Акцент в проекта ще бъде и развитие на програмата за работа с установените насилници върху деца и жени. Сред основните задачи ще бъде и тази да се осигури ефективна правна защита на жертвите на домашно насилие.

Домашното насилие може да се дефинира като акт на жестокост, на унижение, борба и превенция. И ограничаването на това явление е много важно. Домашното насилие все повече излиза на повърхността, хората не се страхуват да си признаят наличието му в семейството.

Comments are closed.