Новите правила, свързани с детските градини

детска градина

Да бъдат въведени почасова и самостоятелна детска градина, както и нови форми на обучение. Това е записано в проекта на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, който представи заместник-министърът на образованието Диян Стаматов.


Почасовата форма предлага възпитание, социализация и обучение на детето между 3 и 5 часа. За обучението вкъщи родителите трябва да заявят желанието си и да представят план за работа с детето, който да бъде одобрен от комисия от регионалния инспекторат с представители на Агенцията за социално подпомагане. При самостоятелната организация, родителите няма да плащат такса за посещение в детска градина, но в края на годината тя ще оценява постигнатите резултати. Децата ще си получават необходимия документ за преминаване в 1-ви клас, пише Manager.bg.

Друго предложение, залегнало в проектозакона, е децата, навършили две години, да могат да посещават детска градина при липса на яслена група в населеното място и при свободни места в градините.

Направленията, по които ще се обучава в детската градина, са български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физкултура. Те кореспондират с предметите в 1-и клас. В предучилищното образование ще има акцент върху патриотичното възпитание и формирането на националната идентичност.

В детската градина хлапетата ще се обучават чрез игра, а преди да станат първокласници от тях ще се очаква да могат да броят до десет, съобщи зам. – министърът на образованието Диян Стаматов. Той уточни, че представеният стандарт за предучилищно образование все още е само проект и общественото обсъждане тепърва започва. Една от целите, заложени в стандарта за предучилищното образование, е хлапетата да имат щастливо детство, пише Монитор.

Според проектите на учебни програми по български език и литература, децата ще се учат да използват традиционните етикетни изрази като благодаря, моля,извинявай, заповядай. От хлапетата ще се очаква още да различават изречение от текст, да описват играчки, както и да наизустяват кратки стихчета или част от тях.

В проектите на учебните програми по „Околен свят“ пък е записано, че от малчуганите ще се очаква да разпознават образа си и да назовават пола си. Децата ще бъдат възпитавани и на толерантност към деца и възрастни с различия. От малчуганите ще се иска също да познават правилата за движение по улицата по коридора, на ескалатора, както и да знаят предназначението на детските столчета в автомобила. Хлапетата ще се учат и да разпознават състоянията на здраве и болест. В предучилищна възраст децата ще бъдат възпитавани на патриотични и национални ценности. В това число да разпознават националния химн и да проявява национална гордост и почит. В програмите е заложено още хлапетата да свързват честването на празници като 3 март, 24 май, 19 февруари и 2 юни съответно с българското Освобождение, делото на братята Св. Св. Кирил и Методий, почитане на паметта на Васил Левски и Христо Ботев.

Проектът на нов стандарт е на етап обществено обсъждане. Трябва да влезе в сила за новата учебна година.

 

Вижте още:

5 ползи от детската градина

7 неща, които да направим, преди да пуснем детето на детска градина или ясла

Детската градина в края на 80-те (ВИДЕО)

Преходът от детска градина към училище – трудностите за един първокласни