Определяне на термина при бременната жена

календар, бременност, термин калкулатор

Your image description

Всяка бременна трябва да бъде уведомена за предполагаемата дата на раждането (термин), което става чрез женската консултация. Тази дата ориентира и лекаря не само за правилното ползване на полагаемия се отпуск по майчинство, но и за своевременното изпращане на бременната в родилно заведение при нормално протичане на бременността.

Продължителност на бременността

Бременността на жената трае 280 дни считано от първия ден на последната менструация. Срокът на бременността и датата на раждането, особено при жени с нормална менструация, могат да се изчислят, като знаем дата на последната им редовна менструация.

Изчисляване на датата за раждане

Това става, като от първия ден на последната менструация се върнем 3 месеца назад и прибавим 7 дни. Например, ако имаме бременна, на която първият ден на последната менструация е бил 7-ми юни изчислението на термина ще стане по следния начин: връщаме се 3 месеца назад от тази дата и получаваме датата 7-ми март, към която, като прибавим 7 дни, получаваме вероятната дата на раждането – 14-ти март. Просрочване на датата на раждане с няколко дни преди или след очакваната дата е напълно възможно и не дава особено отражение върху майката и детето. Ако раждането обаче се забави повече от седмица, трябва да се търси непременно лекарският съвет, тъй като по-нататъшното изчакване може да стане опасно за плода. Най-сигурно средство за определяне датата на раждането, особено при жени с нередовна менструация, е рано направеният преглед. Поради тези причини още с появата на първите признаци на бременността е необходимо да се търси помощта на женската консултация, където се регистрира всеки преглед и се отразяват състоянието и срокът на бременността.

Предизвикване на раждане

Изкуственото предизвикване на родовата дейност с инжекции под лекарски контрол не крие опасности нито за майката и за детето и страхът, които се явява в такива случаи, е съвсем неоснователен. Ясно е от каква огромна полза е менструационният календар, който трябва да се попълва всеки месец. Така ще се знаят всички отклонения в датите на менструацията.

Автор: д-р М. Белчева

 

Коментарите са изключени.