Определяне на термина при бременната жена

календар, бременност, термин калкулатор

Всяка бременна трябва да бъде уведомена за предполагаемата дата на раждането (термин), което става чрез женската консултация. Тази дата ориентира и лекаря не само за правилното ползване на полагаемия се отпуск по майчинство, но и за своевременното изпращане на бременната в родилно заведение при нормално протичане на бременността.

Продължителност на бременността

Бременността на жената трае 280 дни считано от първия ден на последната менструация. Срокът на бременността и датата на раждането, особено при жени с нормална менструация, могат да се изчислят, като знаем дата на последната им редовна менструация.

Изчисляване на датата за раждане

Това става, като от първия ден на последната менструация се върнем 3 месеца назад и прибавим 7 дни. Например, ако имаме бременна, на която първият ден на последната менструация е бил 7-ми юни изчислението на термина ще стане по следния начин: връщаме се 3 месеца назад от тази дата и получаваме датата 7-ми март, към която, като прибавим 7 дни, получаваме вероятната дата на раждането – 14-ти март. Просрочване на датата на раждане с няколко дни преди или след очакваната дата е напълно възможно и не дава особено отражение върху майката и детето. Ако раждането обаче се забави повече от седмица, трябва да се търси непременно лекарският съвет, тъй като по-нататъшното изчакване може да стане опасно за плода. Най-сигурно средство за определяне датата на раждането, особено при жени с нередовна менструация, е рано направеният преглед. Поради тези причини още с появата на първите признаци на бременността е необходимо да се търси помощта на женската консултация, където се регистрира всеки преглед и се отразяват състоянието и срокът на бременността.

Предизвикване на раждане

Изкуственото предизвикване на родовата дейност с инжекции под лекарски контрол не крие опасности нито за майката и за детето и страхът, които се явява в такива случаи, е съвсем неоснователен. Ясно е от каква огромна полза е менструационният календар, който трябва да се попълва всеки месец. Така ще се знаят всички отклонения в датите на менструацията.

Автор: д-р М. Белчева