Не изплащат полагаемите помощи от 100 лв. за деца, неприети в детска градина

детска градина, дете, деца, родители, отделяне, родител.бг, списание РОДИТЕЛ, roditel.bg

Неиздадена заповед на министерството на финансите по наредба по Закона за семейни помощи за деца, прави невъзможно прилагането на текст от 2009 година, според който семейства, чиито деца не могат да бъдат настанени в общински детски градини, имат право на месечна помощ в размер на 100 лв.


В тази връзка, омбусдманът Константин Пенчев изпрати препоръка до министъра на финансите да изпълни задълженията си, пише Actualno.com.

 „За съжаление, независимо че разпоредбата е в сила от 01.04.2009 г., такава помощ все още не се изплаща. Една от причините за това е, че предвидената в закона наредба за реда за получаване и изразходване на помощите все още не е издадена от министъра на финансите“, обясни Пенчев.

Постъпването на нови оплаквания в институцията на омбудсмана обаче показва, че въпреки полаганите усилия, проблемът с недостига на места в субсидираните от бюджета детски заведения не е преодолян.

Според родителите, единственият вариант е настаняването на децата им в детски заведения – частна собственост, но необходимата за това сума е непосилна за тях. „Намирам, че именно поради това е особено важно създаването на условия за прилагане на чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца. Бих искал да подчертая социалната значимост на услугите, предоставяни от детските заведения. Според Конвенцията на ООН за правата на детето, държавите – страни по този документ, трябва да предприемат подходящи мерки, за да осигурят на децата на работещите родители правото да ползват услугите за деца и детските заведения, които са създадени за тяхното отглеждане“ – категоричен е Константин Пенчев. Припомняме, че само в София 12 000 хиляди деца останаха ват без място. Най-съществен е проблемът с яслените групи – по данни на общината, около 6100 деца до 3 години са без място в държавните градини. А при по-големите бройката е 1700.

В отговор на поставения от Националния омбудсман Константин Пенчев  въпрос относно изпълнението на чл. 10б от Закона за семейните помощи за деца, от Министерство на финансите заявяват, че в този закон има разпоредби, които са били приложими за 2009 г., а следващите години заради бюджетен дефицит и икономическата криза по света Министерство на финансите не е могло да отдели пари.