Майките-студентки – какво право на помощи имат

майки студентки

През последните години една от най-атрактивните финансови помощи, свързани с майките, беше тази за мамите със статус на редовен студент. През лятото на 2015 г. обаче държавата въведе нови правила за тези помощи и сега сред много от наскоро родили майки цари объркване относно това имат или нямат право на финансова подкрепа от държавата, ако се обучават във висше учебно заведение, или не.

За да изясним обстоятелствата около новите правила за отпускане на еднократна помощ за майки със статут на студенти, ние от Roditel.bg се свързахме с представители на Агенцията за социално подпомагане. Ето какво гласят новите правила, които всъщност почти изцяло променят условията, действали досега.

Сумата, която се отпуска по това направление, остава непроменена, а именно 2880 лв. Голямата промяна обаче касае условията, които трябва да покрие майката, за да я получи. Най-важната промяна е свързана с условието майката да няма трудов договор към момента на кандидатстване. Това означава, че тя не може да е в отпуск по майчинство, нито да има трудов договор към определен работодател. Това на практика превръща тази  финансова помощ за майки-студентки в чиста формалност и малцина ще могат да я получат.

Другата голяма промяна по отпускането на помощ за майките-студентки е свързана с нейното изплащане – то вече става на два транша, а не еднократно, както беше в последните години. Целта е да се докаже, че майката е записала следващ семестър, а не е започнала да учи формално с цел получаване на помощта.

Въпреки, че в закона пише, че помощта се отпуска за отглеждане на дете до 1 годинка, реално молбата за кандидатстване трябва да е подадена до навършване на 6 месечна възраст на бебето. Това означава, че ако детето ви е на 6 месеца и 2 дни например, и тогава отидете да подадете молба в Агенцията за социално подпомагане, помощта ще ви бъде отказана. Ако отговаряте на условията и сте подали искането в срок, се изплаща първия транш (1440 лв.). След  като запишете следващия семестър, трябва да занесете уверение, за да ви бъде изплатен и втория транш от 1440 лв.

Ето и условията накратко:

  1. Да сте студентка – редовна форма на обучение – може да сте бакалавър, магистър или докторант
  2. Детето да не е навършило 6 месеца към момента на кандидатстването
  3. Да нямате трудов договор (това означава да не сте в отпуск по майчинство към момента на кандидатстване)
  4. Детето да не е настанено за отглеждане извън семейството
  5. Да запишете следващ семестър или да докажете, че сте последен семестър със статут на завършващ (ако пишете дипломна работа или ви предстои държавен изпит), за да получите втория транш от плащането

Ако сте получили първия транш от плащането, след което не сте доказали записване на следващ семестър, държавата има основание да изиска връщане на изплатените суми чрез съответните механизми.

Необходими документи:

  1. Молба декларация
  2. Уверение от университета
  3. Копие от акт за раждане на детето (и оригинал за сверка)
  4. Лична карта (за сверка)

Имайте предвид, че повечето университети отпускат стипендии за майки-студентки, чиито деца са до 6 годишна възраст. За да разберете дали имате право на такава стипендия, както и в какъв размер би могла да бъде тя, обърнете се към администрацията на съответния ВУЗ.

 

Вижте още:

Когато мама не си доспива

5 игри за лека нощ, които улесняват приспиването на децата

Как една майка учи 6 годишния си син на уважение към жените и на добри обноски

Непослушанието – родителска грешка или „то просто си е такова“