Любопитно

Даровитите деца притежават тези 9 качества, които трябва да бъдат развивани

Често се случва родителите да са толкова ентусиазирани и удовлетворени от постиженията на своето мъниче, че да приемат като знак за даровитост всяка дума, която то произнесе, [вижте още]

Дете

Защо не бива да притискаме децата си със своите свръхамбиции – история от практиката

През нощта дълго мислих за себе си. Спомних си как всички педагози бяха във възторг от моето пеене. Как изпълнявах всички сола в музикалната школа. Как ми акомпанираха [вижте още]