Вдигат прага на доход за отпускане на детски надбавки

детски надбавки

От 1 юли 2016 г. границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава на 400 лева месечен доход на човек от семейството. Досега сумата беше 350 лева.


Разширяването на достъпа има отношение към най-масовото подпомагане – месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се посочва в информацията. Така към 31 май средномесечно от помощта са се възползвали 451 977 семейства за 690 499 деца.

Новият праг е валиден и при определяне на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целевата помощ за първокласници и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. Към края на май за отглеждане на дете до една година средномесечно са отпуснати 16 772 помощи, а 5506 – като еднократни помощи при бременност.

Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки, уточняват от агенцията. Заявленията се подават в дирекцията „Социално подпомагане“ по постоянен адрес, освен в случаите на съвместно живеещи родители без граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес.

От началото на 2016 г. има промяна и в размера на детските надбавки. Месечната помощ за семейство с едно дете бе увеличена от 35 на 37 лв. На семейство с две деца държавата дава по 85 лв., а с три – 130 лв. Семействата с четири деца получават по 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта расте с 20 лв.