Детски стихчета за Коледа и Бъдни вечер

коледа дете

Коледа

Гео Милев

Сняг на облаци се дига,
дядо Коледа пристига
в златна хубава шейна
чак от Стара планина.

„Дзън-дзън-дзън!“ — звънци звънтят,
в сладък сън децата спят.
Но да знаят той що носи,
ще наскачат голи, боси

и ще дигнат шум безкрай:
„Дай на мене, дядо, дай!
На мен — кукла, на Стоян —
топка или барабан!“

Бъдни вечер

Иван Вазов

Бъдни вечер ей настана,
утре е година нова,
в къта чака за зарана
вейка дрянова, сурова.

Във огнището блещука
буен пламен и искрее,
а в прозорци често чука
зимна буря и беснее.

И бащата седи в къта,
челядта си милно гледа
и към бога мълчешката
благодарност изповеда,

че дочакал живо, здраво
ново лято без неволи,
стара майка прикадява
трапезата и се моли

Бъдни вечер, вечер зимна

Никола Ракитин

Ниското небе се мръщи,
спусна се мъглата димна.
Вечер бъдна, вечер зимна,
шумно, весело е вкъщи.

Разжарен пънът светлее.
Къса, хвърля сам бащата
в огъня дрянови пъпки
и гадае на децата.

Свири вятъра в комина,
но дочува домакина —
тропа се на порти стари,
идат гостени безвестни,
носят светла радост с песни —
скъпи гости-коледари!

 

Зима

Младен Исаев

Сняг се сипе на звездички
над полета и горички —
и земята става цяла
като в приказките бяла.

Всяка къща е с калпак
от чудесен пухкав сняг.
В нашата страна любима
гостенка е Баба Зима.

Слушай как звънчета вън
пеят ясно: зън, зън, зън… —
бягат весели шейни
по широки равнини.

Хора, зверове и птици
гледат снежните звездици.
Само в планината бяла
баба Меца е заспала.

Бъдни вечер

Елисавета Багряна

Ненадейно на небето —
в тази съща нощ, огряла
чудната звезда — комета,
хубава, лъчисто-бяла.

И оставили книжата
учените влъхви стари,
и на път подир звездата
тръгнали със скъпи дари.

И звездата чудно бяла,
както Господ Бог й казал —
без и денем да залязва,
над една кошара спряла.

Влезли вътре мъдреците,
и сред агънцата бели,
с ореол над къдриците,
малкият Христос видели…

 

Чудна звезда

– Що така си заблестяла
ей, звездице, ясна, бяла,
и с лъчи прозрачни, меки,
къпеш снежните пътеки?
– Грея, ой, детенце будно,
грея тази вечер чудно,
че Ви нося радост свята,
радост вечна на земята.
Затова съм заблестяла,
затова съм ясна бяла –
грея с туй дърво елхово,
че е Рождество Христово.

 

Писмо

Асен Разцветников

Рано, рано отзарана
дойде Врабчо през Балкана
и донесе бърза книга:
“Дядо Коледа пристига”!
Той в среднощ ще бъде тука,
той по портите ще чука,
ще изходи всички двори,
всички стаи ще отвори,
всеки дом ще благославя
със любов, имот и здраве
и без много шум и врява
ред поредом ще дарява:
на момиченцата малки-
буйки, кукли и дрънкалки,
на момченцата добрички-
книжки, чанти и шейнички!

Коледари

Стоян Дринов

Бий камбана без умора –
Коледа дойде на двора.
Мили хора, я станете,
Скъпи гости посрещнете,
Скъпи гости – коледари!
Дарете ги със много дари:
Кой с кравайче, кой с парица,
А пък Герча с наденица,
Че обича да се смее
И где ходи – все си пее.

 

Вижте още:

7 любими детски коледни песнички

Как посрещат Коледа и Нова година по света?

Коледата – преди и след появата на децата

Спомен за Коледа от детството