Развитието на детския мозък през първите 5 години

дете мозък развитие

Как всекидневието на детето структурира неговия мозък

Всичко, което детето преживява в ранно детство, се кодира в мозъка му чрез невронни връзки. От раждането до навършването на 5 години всяка секунда възникват между 700 и 1000 нови невронни връзки. Всеки образ, всяко взаимодействие, всяко събитие – колкото и рутинно да изглежда – се запечатва в мозъчните фибри на детето, изграждайки невронни връзки. Така, именно през този период на голяма мозъчна впечатлителност детето успява да събере изключително количество информация и да постави основите на своята интелигентност. Както зидарят започва с полагането на основите, върху които след това построява целия дом, така човешкият мозък започва с изграждането на хиляди невронни връзки, за да изгради впоследствие своята структура.

Защо е важно да оставим детето да изследва светa

И както винаги, природата е изтъкана от съвършенство: в момента, в който мозъкът има нужда от това бурно нарастване на невронните връзки, за да подготви структурирането си, детето е обладано от истинска страст да изследва всичко около себе си. То докосва предметите, хваща нещата около себе си, изучава, наблюдава непрекъснато света. Всичко това е свързано с изграждането и развитието на умствените му способности. Затова е от ключово значение ние, възрастните, да не възпрепятстваме систематично тази конструктивен процес, като за наше удобство или от съображения за сигурност го възпираме („не пипай това“, „стой там“, „седни“, „изчакай ме“, „млъкни“, и т.н.). Когато постъпваме по този начин, ние възпираме изграждащата се негова интелигентност. Нека да му позволим да изследва, да изгражда връзки със света и другите човешки същества, стимулирайки възникването на милиарди невронни връзки.

Всичко, което детето забелязва в заобикалящата го среда — абсолютно всичко – създава невронна връзка.

През този период на голяма умствена пластичност е достатъчно детето да живее и да изследва свободно света, за да се учи с изключителна бързина. От което следва, че малкото дете не може да НЕ учи. Да учи, за него е като да диша. И то го прави, без да си дава сметка за това, създавайки между 700 и 1000 нови невронни връзки всяка секунда.

През тези творчески години всяка среда, слабо подхранваща развитието на детето, би имала драматични последствия за структурирането на мозъка му.

Ако получава малко възможности да изучава света, развива се зле. Следователно от само себе си се разбира, че всяка липса води до тежко накърняване на неговия потенциал; защото както крехките основи увреждат стабилността на дадена къща, така и слабите невронни мрежи, изградени от бебето, разстройват мозъчната архитектура на бъдещия възрастен човек.

Историята на деца без родители от Букурещ

Драмата на сирачетата от Букурещ е добра илюстрация за това правило: след падането на румънския диктатор Николае Чаушеску бяха открити държавни сиропиталища с ужасяващи условия на живот за децата. Бебетата били оставяни в течение на часове без никакъв надзор в легла с решетки, събрани по няколко, понякога без да виждат дневна светлина. Общуването им с възрастни било сведено до минимум: една сестра, грижеща се за 20 деца, осигурявала храната и хигиената, без да има каквито и да било други задължения към тях. Така тези деца на практика били лишени едновременно и от междуличностни контакти с възрастни, и от стимулиращо въздействие на заобикалящата ги среда. Тези неестествени условия предизвикали мозъчна недоразвитост и твърде ограничена умствена дейност. Изследваната показали, че мозъците на децата са по-малки от обикновено и не функционирали нормално. Човешкият мозък, лишен от присъствие на възрастни хора в момента, в който би трябвало да бъде подхранван с личностно общуване, не се развива правилно; нещо повече, той дори не достига до нормалния си физически обем. Тези деца, макар и хранени всекидневно от гледна точна на органичната храна, страдали от истински психически глад.

Какво да направим?

  • Осигурете на детето безопасна среда, в която да играе свободно и да изучава света
  • Осигурете му достатъчно сетивни занимания, за да може да опознае различните материи, звукове, докосвания
  • Децата имат нужда от физическа близост толкова, колкото и от храна – прегръщайте ги, докосвайте ги и им говорете
  • Свръхпротекцията на детето може и да ви се струва добра идея, защото се тревожите за неговата безопасност, но тя има негативно въздействие на развиващия се детски мозък, който има нужда да опознава света около себе си