Занимания по метода Монтесори

Наблюдавайки децата и изследвайки техните потребности, Мария Монтесори създава специални материали, с помощта на които могат да научат много неща. Особеното е в това, че с тях детето може да работи самостоятелно. Не е нужно да има контрол от страна на възрастните. Тези материали съответстват на различните зони в Монтесори-средата.

Зона за практическия живот

Например, материалите от Зоната за практическия живот помагат за овладяване на конкретни практически навици (например децата се учат да връзват панделки, да закопчават копчета или катарами, като използват съответните рамки; да почистват метал, да се грижат за обувките си, да пристъпват и преливат, да перат и т.н.).

Сензорна зона

Материалите от сензорната зона са истинска визитна картичка на Монтесори-средата. Във всяка Монтесори група, навсякъде по света, погледът неволно търси Розовата кукла, Кафявата стълба, Червените пръчки, цилиндричните блокове, цветните таблици, геометричните тела и т.н. Те помагат за изясняване на понятията „голям-малък“, “ дълъг-къс“, „дебел- тънък“, и т.н. Сензорните материали имат за цел усъвършенстване на възприятието: размер, обем, свят, вкус, слух, миризма…

Математическа зона

В математическата зона специалните материали помагат на децата да се учат да броят, да съотнасят брой и количество, да извършват математически действия (умножение, деление, събиране, изваждане).
В езиковата зона има материали за овладяване на писането и четенето, за разширяване на речевия запас и др.

Особеността на създадените от Мария Монтесори пособия се състои в това, че те съдържат „контрол на грешките“. Тоест – те са създадени по такъв начин, че детето може само да коригира грешките.

Особености на Монтесори материалите

Естетични

Монтесори-материалите имат и още една особеност – естетичност, завършеност на формите и хармония. Външно са много привлекателни. Мария Монтесори е смятала, че те трябва да привличат детето и да го приканват към дейност.

Екологични

Монтесори-материалите са екологични. Произвеждат се само от естествени суровини (метал, дърво стъкло). В класните стаи има много предмети от реалния всекидневен живот.

Реалистични

Материалите са истински – ютийка, която глади на истинска дъска за гладене; истинска обувка, която може да бъде почистена; истински цветя, от които може да се направи букет; истински нож, с който да се нареже банан.

Без пластмаса

Наличието на предмети от пластмаса в Монтесори класовете е крайно нежелателно. В училищата, работещи под егидата на AMI, такива няма. В училищата на AMS правилата не са толкова строги, пластмасата не е добре приета.

Функционални и удобни

Друго качество на Монтесори-материалите тяхната пригодност за детска дейност. Това означава, материалите трябва да бъдат функционални, удобни за действия, манипулации, подреждане и конструиране.

Правила за работа с материалите

Всички материали трябва да бъдат използвани по предназначение

Например, кафявата стълба и розовата кула не са строителни кубчета за конструиране, а червените пръчки не са шпаги за фехтовка. Те се използват за въвеждане на понятията „голям малък“, „дебел-тънък“, „дълъг-къс“, подготвят детето за усвояване на математическите понятия и т.н.

Всички материали, след тяхното използване, се оставят на мястото им

Този принцип е Задължителен Във всяка възрастова Монтесори група и е регламентиран в краткото правило „постави го на мястото му“.

Всички материали са представени средата в един единствен екземпляр

Огромното количество материал внася ненужен хаос. Наличието на материали в единствен екземпляр помага за укрепване на дисциплината в групата.

Свобода за избор на материал в средата

Принципът на свобода на избора е основополагащ. Детето решава с какво да се занимава, с кого да се занимава, колко време да се занимава. Педагогът може да му помогне само, ако детето има нужда от помощ.

Статията е базирана на книгата „Чудото Монтесори“ на Елена Тимошенко, предоставена с любезното съдействие на издателство „Асеневци“

Вижте още:

Занимания с вода и насипни материали по метода „Монтесори“

Монтесори принципи за добро възпитание

Златните правила за възпитание на детето на Мария Монтесори

Обучение по метода Монтесори: как да създадем подходяща среда за деца до 3 г.?